KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Valdybos posėdis

Valdybos posėdis nuotoliniu būdu per Teams vyks 2024 m. kovo 7 d. 17 val.

Darbotvarkė

  1. Dėl VVG 2024 m. veiklos plano patvirtinimo;
  2. Dėl naujos vietos plėtros strategijos kvietimo sąlygų nustatymo;
  3. Dėl Sumanaus kaimo projekto rengimo galimybių ir eigos;
  4. Dėl VVG 20-mečio organizavimo;
  5. Einamieji klausimai.