KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pateikusiems paraiškas

Informacija apie 25 kvietimo užregistruotas paraiškas.

Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis.