KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pateikusiems paraiškas

Informacija apie 19 kvietimo užregistruotas paraiškas.

Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis.

Informacija apie vietos projektus, kuriems skirta parama.