KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Narystė VVG

Vadovaujantis Kauno rajono vietos veiklos grupės įstatais, Kauno rajono vietos veiklos grupės nariais gali būti pilnamečiai veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pripažįstantys Asociacijos įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų.

Norint tapti Kauno rajono vietos veiklos grupės nariu

Fizinis asmuo pateikia:

 1. Fizinio asmens prašymą Kauno rajono VVG valdybai priimti į Kauno rajono VVG narius;
 2. Asmens gyvenamosios vietos deklaraciją arba dokumento, patvirtinančio fizinio asmens ekonominę veiklą, vykdomą Kauno rajono VVG įgyvendinamos strategijos teritorijoje, dokumento kopiją.

  Juridiniai asmenys pateikia:

  1. Juridinio asmens prašymą Kauno rajono VVG valdybai į Kauno rajono VVG narius;
  2. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją;
  3. Protokolo išrašą, įgaliojimą ar kitą dokumentą, kuriuo konkretus asmuo yra paskiriamas atstovauti juridiniam asmeniui asociacijoje;

  Kauno rajono vietos veiklos grupės nariai moka metinį 10 eurų narystės mokestį. Metinis nario mokestis turi būti sumokamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d.


  Rekvizitai nario mokesčiui sumokėti:

  Kauno rajono vietos veiklos grupė

  Įmonės kodas: 300035118

  A/S LT547300010087918235 (Pavedimo mokėjimo paskirtyje nurodykite metus už kuriuos mokate)


  NARYSTĖS KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE TVARKOS APRAŠAS

  NARYSTĖS PRAŠYMO FORMA