KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad 2020 m. lapkričio 5 d. 16.00 val. vyks nuotolinis valdybos ir projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio darbotvarkė.

Svarbi informacija dėl VVG darbo organizavimo tvarkos

Atsižvelgiant į situaciją šalyje, susidariusią dėl COVID-19 bei saugodami Jūsų ir VVG darbuotojų sveikatą, kviečiame konsultuotis elektroninėmis ryšio priemonėmis ar telefonu. Iškilus būtinybei pristatyti dokumentus, prašome iš anksto susitarti telefonu.

Primename mūsų kontaktus:

Pirmininkė Kristina Švedaitė

Tel. +37068671468

...

Naujienos po projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdžio

Spalio 22 d. įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) ir valdybos posėdis. Trumpai pateikiame svarbiausias naujienas.

PAK posėdžio metu buvo svarstyti 3 vietos projektai gauti 14 kvietimo metu pagal priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“. Visiems šiems projektams PAK, remdamasis vertintojų išvadomis, pritarė ir rekomendavo juos teikti kitam vertinimo etapui t. y. tinkamumo skirti paramą etapui. Šie projektai yra: Domeikavos kaimo bendruomenės centro „...

Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad 2020 m. spalio 22 d. 16.00 val. vyks nuotolinis valdybos ir projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio darbotvarkė.

Pasibaigė kvietimai teikti paraiškas

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 30 d. 17.00 val. pasibaigė Kauno rajono kvietimai teikti paraiškas Nr. 13 – 16. Džiaugiamės, kad inovatyvi Kauno rajonui veiklos sritis „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ sulaukė susidomėjimo, gavome 5 projektų paraiškas pagal šią veiklos sritį. Kiek mažiau aktyvios buvo bendruomenės teikdamos veiklos arba vadinamuosius „minkštus“ projektus: sulaukėme 3 paraiškų pagal priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ ir 3 paraiškų pagal veiklos sritį „Jaunimo užimtumo...

Svarbi informacija planuojantiems teikti paraiškas pagal 16 kvietimą „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“

Informuojame, kad Kauno rajono vietos veiklos grupės valdyba priėmė sprendimą atnaujinti 16 kvietimo „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ paraiškos ir verslo plano formas įterpiant galimą išlaidų mokėjimo būdą - išlaidų kompensavimą su avanso mokėjimu, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad jau patvirtinus finansavimo sąlygų aprašą ir jo priedus buvo pakeistos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,...

14 kvietime - partnerystės tinklo skatinimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 17 val. 00 min.

...

15 kvietime - jaunimo užimtumo skatinimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1.

...

16 kvietime - parama žemės ūkio produktų perdirbimui

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

Kvietimas teikti...

13 kvietime - socialinis verslas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ kodas LEADER 19.2-SAVA-8.2.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 17 val. 00 min.

...

Konsultacijų dienos

Kauno rajono vietos veiklos grupė skelbia konsultacijų dienas, ketinantiems teikti paraiškas paramai gauti pagal kvietimą Nr. 13 "Socialinio verslo kūrimas ir plėtra".

Pirmoji konsultacijų diena - 2020 m. rugpjūčio 27 d.

Antroji konsultacijų diena - 2020 m. rugsėjo 2 d.

Susisiekite su mumis ir susitarkite dėl Jums tinkamiausio laiko!

Kontaktai: 868671468, informacija.krvvg@gmail.com

Informacinis renginys Ežerėlyje

2020 m. rugpjūčio 31 d. nuo 10.00 iki 12.00 val. Ežerėlio kultūros centre (Kauno g. 21, Ežerėlis) vyks informacinis renginys Ežerėlio bendruomenei. Pristatysime kvietimą Nr. 13 "Socialinio verslo kūrimas ir plėtra". Maloniai kviečiame dalyvauti.

Primename, kad renginio dalyviams būtina dėvėti apsaugines veido kaukes ar kitas nosį ir burną dengiančias priemones.

Informacinis renginys apie naujus kvietimus

Rugpjūčio 13 dieną Rokuose įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės organizuotas informacinis renginys, kuriame buvo pristatyti šiuo metu vykstantys kvietimai teikti paraiškas vietos projektų įgyvendinimui. Kvietimus pristatė administracijos darbuotojai Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė ir Vytautas Zubas. Buvo pristatyti trys kvietimai:

Kvietimas Nr. 14 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“, skirtas skatinti vietos iniciatyvas, bendruomeniškumą, partnerystę ir turimų išteklių efektyvų naudojimą vietos bendruomenėse. Bus siekiama gyvenimo kokybės kaimo...

Pagynė tampa Holivudu

Pagynės bendruomenės centras kviečia rugpjūčio 21-22 d. į renginį "Diena Hollywoode". Renginys organizuojamas įgyvendinant projektą "Babtų, Domeikavos ir Užliedžių seniūnijų jaunimo bendruomeniškumo ir partnerystės skatinimas organizuojant kultūrinius renginius" pagal mūsų strategijos priemonę "Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje".

Kauno rajono vietos veiklos grupės kvietimų Nr. 14 – Nr. 16 pristatymas

Kviečiame dalyvauti informaciniame renginyje. Renginys, skirtas ketinantiems teikti paraiškas Kauno rajono vietos veiklos grupei pagal šiuos kvietimus:

Kvietimas Nr. 14 "Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje" (tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti nevyriausybinė organizacija (teisinė forma asociacija ar viešoji įstaiga))....

Kviečiame konsultuotis

Kviečiame konsultuotis paraiškų rengimo ir teikimo Kauno rajono vietos veiklos grupei klausimais. Konsultuojame gyvai mūsų biure Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas, nuotoliniu būdu (Zoom, GoogleTeams ar kt.) bei telefonu ar el. paštu.

Mūsų kontaktai:

Kristina Švedaitė - tel. +370 686 71468, el. paštas informacija.krvvg@gmail.com

Vytautas Zubas – tel. +370 652 18132, el....

Vyko mokymai apie socialinį verslą

Liepos 22 dieną Rokuose vyko seminaras potencialiems pareiškėjams apie socialinį verslą. Vietos veiklos grupė jau paskelbė, kad nuo rugpjūčio 3 iki rugsėjo 30 bus renkamos paraiškos kurti arba plėtoti socialinį verslą, todėl mokymai sutraukė daug bendruomenininkų, kurie turi planų ir norų tokį verslą vykdyti. Seminaro lektorius, UAB "Konsultus" direktorius Žilvinas Gelgota paprastai ir aiškiai pristatė socialinio verslo pagrindus: modelius, kriterijus, finansinius aspektus ir socialinio poveikio matavimą. Seminaro dalyviai turėjo galimybę pristatyti savo planuojamų projektų idėjas ir...

Vyks mokymai socialinio verslo tema

Kviečiame Jus į mokymus "Socialinio verslo kūrimo ir plėtros galimybės Kauno rajone".

Mokymai vyks liepos 22 d. 9-16 val., adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.

Kviečiame registruotis tel. 868671468 arba el. p. informacija.krvvg@gmail.com

Mokymų programą galite rasti čia

Socialinio verslo finansavimo sąlygų aprašas pateikiamas čia

Šie mokymai skirti besidomintiems teikti projektų paraiškas pagal Kauno r. VVG kvietimą Nr. 13, kuris...

Apsvarstyti svarbūs VVG teritorijai klausimai

Po ilgos pertraukos, birželio 30 d. pagaliau įvyko „gyvas“ Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos posėdis. Posėdyje buvo svarstomi klausimai svarbūs VVG teritorijos ateičiai. Valdyba projektų atrankos komiteto forma patvirtino 12 kvietimo metu gauto projekto „Kauno rajono Ramučių kultūros centro atnaujinimas bendruomenės poreikiams tenkinti“ atrankos balus ir perdavė šį projektą tolimesniam – tinkamumo skirti paramą vertinimo etapui.

...

Kvietimų grafikas 2020 metams

Informuojame, kad Kauno rajono vietos veiklos grupė 2020 metais numato skelbti kvietimus teikti paraiškas pagal šias priemones ir veiklos sritis:

Socialinio verslo kūrimas ir plėtra, numatoma skatinti projektus, skirtus socialinio verslo kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse. Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga).

...