KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Bendruomenių susitikimas Panevėžiuke

Mieli Kauno rajono bendruomenininkai! Jau tradicija tapęs mūsų bendruomenių susitikimas, šiais metais vyks gruodžio 13 d. 18.13 val. Panevėžiuke! Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenė mums visiems paruošė šaunią temą. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti! Iki susitikimo!

Gruodžio 11 dieną kviečiamas valdybos posėdis

Gruodžio 11 dieną, trečiadienį įvyks Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Posėdžio vieta - Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r., posėdžio pradžia 15.30 val. Posėdžio darbotvarkė.

Pasirašytos naujos paramos sutartys

Šiomis dienomis Kauno rajono vietos veiklos grupėje pasirašytos dar šešios vietos projektų paramos sutartys. Parama suteikta keturiems projektams, kurie skirti infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumo didinti, sukūrimui arba atnaujinimui. Bus atnaujinta keturių gimnazijų lauko sporto infrastruktūra. Tikimės, kad netrukus Babtų, Raudondvario, Karmėlavos Balio Buračo ir Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijų moksleiviai ir visas šių miestelių jaunimas galės turiningai ir sveikai leisti laisvalaikį sportuodami naujai sutvarkytuose gimnazijų aikštynuose. Du vietos projektai skirti...

Didelis aktyvumas, teikiant verslo paraiškas

Lapkričio 11 dieną baigėsi kvietimas teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“. Dar kartą įsitikinome, kad Kauno rajone gyvena daug verslių žmonių, veikia daug aktyvių įmonių. Pareiškėjų aktyvumas maloniai nustebino - sulaukėme 23 vietos projektų paraiškų. Kvietimui buvo skirta 697 905,12 Eur lėšų. Visų pateiktų paraiškų bendra prašoma paramos suma yra beveik dvigubai didesnė. Taigi, paramos sulauks ne visi...

Naujas kvietimas rajono verslui

Rugsėjo 12 dieną Kauno rajono vietos veiklos grupė pradeda rinkti paraiškas paramai gauti pagal vienuoliktą vietos plėtros strategijos (toliau VPS) įgyvendinimo kvietimą. Kvietimo metu bus renkamos verslo projektų paraiškos pagal VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“. Paraiškas galima teikti iki lapkričio 11 dienos. Išsamesnė informacija pridedama:

Apskrities VVG susitikimas Kaišiadoryse

Kauno apskrities vietos veikos grupės (VVG) spalio 23 d. rinkosi Kaišiadoryse. Tradiciškai buvo pasidalinta vietos plėtros strategijų (VPS) įgyvendinimo aktualijomis, iškilusiais klausimais bei problemų sprendimo būdais. Susitikime buvo daug diskutuota apie tarptautinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo sąlygas. Iškelta problema, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai yra pertekliniai, apsunkinantys projektų įgyvendinimo procesą. Buvo priimtas sprendimas kreiptis į Vietos veiklos...

Pirmasis naujos valdybos posėdis

Spalio 17 d. naujai išrinkta Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdyba rinkosi į pirmąjį savo posėdį. Svarbiausias šio posėdžio klausimas buvo - valdybos pirmininko rinkimai. Valdybos pirmininke buvo išrinkta Laimutė Rutkauskienė, Kauno rajono savivaldybės tarybos narė, Čekiškės bendruomenės centro pirmininkė. Valdybos pirmininkės pavaduotoju – Vytautas Juozapavičius, Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenės pirmininkas. Po rinkimų naujieji valdybos...

Spalio 17 dieną vyks valdybos posėdis

Spalio 17 dieną 16 val. įvyks pirmasis naujos sudėties Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Posėdžio vieta - Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. Valdybos posėdžio darbotvarkė pateikiama čia.

Kauno rajono VVG nuotraukoje - naujos sudėties valdyba.

LEADER vakar šiandien ir rytoj

Kauno rajono vietos veiklos grupė organizuoja tarptautinę konferenciją "LEADER vakar šiandien ir rytoj". Konferencija vyks 2019 m. spalio 10 d. 10.00 val. viešbutyje "Kaunas" Laisvės alėja 79, Kaunas. Konferencijos metu bus analizuojama LEADER programos įgyvendinimo patirtis bei diskutuojama dėl LEADER perspektyvų po 2020 metų (preliminari programa). Kviečiame užpildyti registracijos formą ir...

Informacija apie Zapyškio bendruomenės centro įgyvendinamą projektą "Aktyvaus poilsio gerinimas Altoniškių kaime"


Zapyškio bendruomenės centras iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ gavo 5000 Eurų paramą ir vykdo projektą Nr.NPKB-19-279 „Aktyvaus poilsio gerinimas Altoniškių kaime“. Pagal projektą Kauno r. sav. Zapyškio seniūnijoje, Altoniškių k. Altoniškių g.25a bus sutvarkyta viešoji erdvė įrengiant paplūdimio tinklinio aikštelę.

...

Informacinis renginys Akademijoje

2019 m. rugsėjo 28 d. 10.00 val. Universiteto g. 8A, Akademijoje, Kauno rajone vyks informacinis renginys „Kvietimo Nr. 11 "Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra" pristatymas Kauno rajono bendruomenei“. Renginio programa.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Kulautuvos pušynų ruduo

Kulautuvos bendruomenės centras kartu su partneriais Raudondvario kaimo bendruomenės centru, Jaunimo centru "Veikama" ir Batniavos bendruomene įgyvendina projektą „Kulautuvos, Batniavos ir Raudondvario bendruomenių tinklo kūrimas“, Nr. KAUN-LEADER-1A-VJ-7-5-2018 ir 2019 m. rugsėjo 22 d. kviečia į šventę "Kulautuvos pušynų ruduo".


Jaunimo muzikos šėlsmas Domeikavoje

Domeikavos kaimo bendruomenės centras kviečia į Kauno rajono jaunimo gyvo garso muzikos festivalį-konkursą „Jaunimo muzikos šėlsmas'19“. Festivalis vyks 2019 m. rugsėjo 20 d. 18.00 - 22.00 val. Domeikavos laisvalaikio salėje (Bažnyčios 3, Domeikava, Kauno r.).

Renginys organizuojamas įgyvendinant vietos projektą „Domeikavos, Babtų ir Raudondvario seniūnijų jaunimo užimtumo ir saviraiškos skatinimas pasitelkus muziką, teatrą ir...

Nepaprastosios lenktynės Samyluose

Samylų bendruomenės centras, įgyvendindamas projektą „Nepaprastosios lenktynės“ Samyluose, Rokuose, Ilgakiemyje, Linksmakalnyje ir Taurakiemyje" projekto Nr. KAUN-LEADER-6B-J-1-5, kviečia į pirmąjį "Nepaprastųjų lenktynių" etapą Samylų seniūnijoje. Pažinkime Kauno rajoną geriau ir smagiau!

Naujos valdybos rinkimai

Rugsėjo 5 dieną Kauno rajono vietos veiklos grupės (VVG) nariai rinkosi į Rokų laisvalaikio salę - čia vyko visuotinis narių susirinkimas. Pirmieji darbotvarkės klausimai buvo informacinio pobūdžio, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė K. Švedaitė-Damašė pristatė Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą, papasakojo apie rugsėjo 12 dieną prasidedantį Kvietimą Nr. 11 teikti verslo vietos projektų paraiškas. Po šių klausimų buvo aptariami Vietos plėtros strategijos keitimai, kurie galėtų suaktyvinti pareiškėjus...

Visuotinis narių susirinkimas

2019 m. rugsėjo 5 d. 17.30 val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos;

2. Dėl kvietimo Nr. 11 pristatymo;

3. Dėl vietos plėtros strategijos keitimo;

4. Dėl valdybos narių rinkimo;

5. Einamieji klausimai.

Maloniai kviečiame dalyvauti!...

Jauno miesto šventė „Gerves palydint“

Ežerėlio bendruomenės centras kviečia į renginį Jauno miesto šventė „Gerves palydint“, kuris vyks rugsėjo 7 d. nuo 15.00 val. Ežerėlio miesto aikštėje Kauno g. 19, Ežerėlis, Kauno rajonas

Renginys organizuojamas įgyvendinant vietos projektą „Kaimynija - krašto bendruomenių atsinaujinimui“, Nr. KAUN-LEADER-1A-VJ-7-1-...

Šachmatai ežerėliečiams

Vienas svarbiausių Ežerėlio bendruomenės centro veiklos tikslų yra telkti bendruomenę ir rūpintis bendruomenės narių gyvenimo kokybės gerinimu. Per eilę metų ir įgyvendintų projektų Ežerėlyje buvo įrengta daugiafunkcinė sporto aikštelė, renovuotas mokyklos stadionas, atnaujinti šaligatviai, išasfaltuotos gatvės, pastatyta vaikų žaidimo aikštelė, atnaujinamas daugiabučių namų kvartalas. Visuotiniame bendruomenės centro susirinkime apklausus bendruomenės...

Išrinkta nauja Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė ir nauja valdyba

Kauno rajone Rokuose įvyko vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVGT) visuotinis narių susirinkimas. Buvo susirinkę VVG atstovai iš visos Lietuvos. Susirinkimo metu aptarta LEADER ateities perspektyvos, sudaryta darbo grupė konkretiems pasiūlymams suformuluoti. Pristatyta VVGT įgyvendinami projektai ir ateities planai. Aptartas pasiruošimas dalyvauti parodoje Inno Panorama 2019.

...

Nepaprastosios lenktynės Garliavos apylinkėse

Samylų bendruomenės centras, įgyvendindamas projektą „Nepaprastosios lenktynės“ Samyluose, Rokuose, Ilgakiemyje, Linksmakalnyje ir Taurakiemyje" projekto Nr. KAUN-LEADER-6B-J-1-5, kviečia į pirmąjį "Nepaprastųjų lenktynių" etapą Garliavos apylinkių seniūnijoje. Pažinkime Kauno rajoną geriau ir smagiau!