KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Konsultacijos besidomintiems parama žemės ūkio produktų perdirbimu

Jau netrukus - vasario 9 d. prasidės kvietimas teikti paraiškas pretenduojantiems į paramą žemės ūkio produktams perdirbti! Paramos suma iki 60000 Eur!

Besidominčius šia parama, jos gavimo sąlygomis, kviečiame konsultuotis online vasario 2 d. nuo 13.00 val. iki 17.00 val. MS Teams programoje ...

Skelbiame konkursą dirbtuvėms „Vietovių įvaizdžio formavimas“ laimėti

Kviečiame kaimo bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas dalyvauti projekto „Žydinti Lietuva“ dirbtuvių „Vietovių įvaizdžio formavimas“ vietovių atrankos konkurse.

Konkursas organizuojamas įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Žydinti Lietuva“, projekto Nr. 44TT-KK-...

Darbinga metų pradžia valdybai

2021 m. sausio 18 d. Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdyba rinkosi į nuotolinį posėdį. Posėdžio metu buvo priimti svarbūs sprendimai dėl VVG veiklos 2021 metais.

Valdyba patvirtino finansavimo sąlygų aprašus dviem kvietimams: kvietimui Nr. 17 „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ bei kvietimui Nr. 18 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“. ...

Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad 2021 m. sausio 18 d. 17.00 val. vyks nuotolinis valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė.

Planuojamų kvietimų grafikas 2021 m.

Informuojame, kad Kauno rajono vietos veiklos grupė 2021 metais numato skelbti kvietimus teikti paraiškas pagal šias priemones ir veiklos sritis:


Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, priemonė...

Su artėjančiomis šventėmis!

Mielieji,

Geros nuotaikos per šias šventes, o kitos lai būna ne nuotolinės!

Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 21 d. 17.00 val. vyks valdybos posėdis rašytine procedūra. Posėdžio darbotvarkė.

Tradicinis apskrities susitikimas netradicinėje erdvėje

Šiandien įvyko tradicinis Kauno apskrities vietos veiklos grupių (toliau – VVG) susitikimas. Gaila, kad šiame pandemijos kontekste susitikimas negalėjo vykti gyvai - kolegos jau išsiilgę vieni kitų, ir diskusijų, kuriose gimsta atsakymai ar nauji klausimai. Nepaisant nuotolinio formato, VVG aktyviai diskutavo, aptarė probleminius klausimus, pasidalino vietos plėtros strategijų įgyvendinimo eiga bei pažanga, o taip pat pristatė įdomiausius projektus, gavusius VVG paramą. Pasidalinsime tais įdomiais pavyzdžiais.

...

Žydinti Lietuva

Šiandien Kauno rajono VVG administracija dalyvavo teritorinio bendradarbiavimo projekto „Žydinti Lietuva“ partnerių susitikime, kuriame buvo aptarti aktualūs projekto įgyvendinimo klausimai.

Projekto „Žydinti Lietuva“ tikslas - kurti patrauklų kaimo vietovių įvaizdį žiedų, istorijos ir technologijų pagalba. Pagrindinė veikla - tai kiekvienoje VVG teritorijoje vyksiančios "Patrauklaus kaimo įvaizdžio formavimo dirbtuvės", po kurių bus atrinktos ne mažiau kaip 6 vietovės...

Svarbi informacija dėl VVG darbo organizavimo tvarkos

Atsižvelgiant į situaciją šalyje, susidariusią dėl COVID-19 bei saugodami Jūsų ir VVG darbuotojų sveikatą, kviečiame konsultuotis elektroninėmis ryšio priemonėmis ar telefonu. Iškilus būtinybei pristatyti dokumentus, prašome iš anksto susitarti telefonu.

Primename mūsų kontaktus:

Pirmininkė Kristina Švedaitė

Tel. +37068671468

...

Projektų atrankos komitetas pritarė dar 8 vietos projektams

Lapkričio 5 d. įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos ir projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) posėdis. Valdybos posėdžio metu buvo perskirstytos lėšos tarp II prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sričių „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ ir „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į situaciją, kad veiklos srityje „...

Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad 2020 m. lapkričio 5 d. 16.00 val. vyks nuotolinis valdybos ir projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio darbotvarkė.

Tarptautinė projektų valdymo diena

Sveikiname!

Pirmą lapkričio mėnesio ketvirtadienį minima Tarptautinė projektų valdymo diena.

Ši diena skirta paskatinti viso pasaulio organizacijas įgyvendinti naujus projektus pagal nustatytus standartus ir metodiką. Tai ir projektų vadovų profesinė diena, kurios metu kviečiama įvertinti geriausius vadovus,...

Naujienos po projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdžio

Spalio 22 d. įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) ir valdybos posėdis. Trumpai pateikiame svarbiausias naujienas.

PAK posėdžio metu buvo svarstyti 3 vietos projektai gauti 14 kvietimo metu pagal priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“. Visiems šiems projektams PAK, remdamasis vertintojų išvadomis, pritarė ir rekomendavo juos teikti kitam vertinimo etapui t. y. tinkamumo skirti paramą etapui. Šie projektai yra: Domeikavos kaimo bendruomenės centro „...

Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad 2020 m. spalio 22 d. 16.00 val. vyks nuotolinis valdybos ir projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio darbotvarkė.

Pasibaigė kvietimai teikti paraiškas

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 30 d. 17.00 val. pasibaigė Kauno rajono kvietimai teikti paraiškas Nr. 13 – 16. Džiaugiamės, kad inovatyvi Kauno rajonui veiklos sritis „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ sulaukė susidomėjimo, gavome 5 projektų paraiškas pagal šią veiklos sritį. Kiek mažiau aktyvios buvo bendruomenės teikdamos veiklos arba vadinamuosius „minkštus“ projektus: sulaukėme 3 paraiškų pagal priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ ir 3 paraiškų pagal veiklos sritį „Jaunimo užimtumo...

Svarbi informacija planuojantiems teikti paraiškas pagal 16 kvietimą „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“

Informuojame, kad Kauno rajono vietos veiklos grupės valdyba priėmė sprendimą atnaujinti 16 kvietimo „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ paraiškos ir verslo plano formas įterpiant galimą išlaidų mokėjimo būdą - išlaidų kompensavimą su avanso mokėjimu, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad jau patvirtinus finansavimo sąlygų aprašą ir jo priedus buvo pakeistos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,...

14 kvietime - partnerystės tinklo skatinimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 17 val. 00 min.

...

15 kvietime - jaunimo užimtumo skatinimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1.

...

16 kvietime - parama žemės ūkio produktų perdirbimui

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

Kvietimas teikti...