KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Kauno rajono vietos veiklos grupės kvietimų Nr. 14 – Nr. 16 pristatymas

Kviečiame dalyvauti informaciniame renginyje. Renginys, skirtas ketinantiems teikti paraiškas Kauno rajono vietos veiklos grupei pagal šiuos kvietimus:

Kvietimas Nr. 14 "Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje" (tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti nevyriausybinė organizacija (teisinė forma asociacija ar viešoji įstaiga))....

15 kvietime - jaunimo užimtumo skatinimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1.

...

16 kvietime - parama žemės ūkio produktų perdirbimui

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

Kvietimas teikti...

13 kvietime - socialinis verslas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ kodas LEADER 19.2-SAVA-8.2.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 17 val. 00 min.

...

14 kvietime - partnerystės tinklo skatinimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 17 val. 00 min.

...

Kviečiame konsultuotis

Kviečiame konsultuotis paraiškų rengimo ir teikimo Kauno rajono vietos veiklos grupei klausimais. Konsultuojame gyvai mūsų biure Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas, nuotoliniu būdu (Zoom, GoogleTeams ar kt.) bei telefonu ar el. paštu.

Mūsų kontaktai:

Kristina Švedaitė - tel. +370 686 71468, el. paštas informacija.krvvg@gmail.com

Vytautas Zubas – tel. +370 652 18132, el....

Vyko mokymai apie socialinį verslą

Liepos 22 dieną Rokuose vyko seminaras potencialiems pareiškėjams apie socialinį verslą. Vietos veiklos grupė jau paskelbė, kad nuo rugpjūčio 3 iki rugsėjo 30 bus renkamos paraiškos kurti arba plėtoti socialinį verslą, todėl mokymai sutraukė daug bendruomenininkų, kurie turi planų ir norų tokį verslą vykdyti. Seminaro lektorius, UAB "Konsultus" direktorius Žilvinas Gelgota paprastai ir aiškiai pristatė socialinio verslo pagrindus: modelius, kriterijus, finansinius aspektus ir socialinio poveikio matavimą. Seminaro dalyviai turėjo galimybę pristatyti savo planuojamų projektų idėjas ir...

Vyks mokymai socialinio verslo tema

Kviečiame Jus į mokymus "Socialinio verslo kūrimo ir plėtros galimybės Kauno rajone".

Mokymai vyks liepos 22 d. 9-16 val., adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.

Kviečiame registruotis tel. 868671468 arba el. p. informacija.krvvg@gmail.com

Mokymų programą galite rasti čia

Socialinio verslo finansavimo sąlygų aprašas pateikiamas čia

Šie mokymai skirti besidomintiems teikti projektų paraiškas pagal Kauno r. VVG kvietimą Nr. 13, kuris...

Apsvarstyti svarbūs VVG teritorijai klausimai

Po ilgos pertraukos, birželio 30 d. pagaliau įvyko „gyvas“ Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos posėdis. Posėdyje buvo svarstomi klausimai svarbūs VVG teritorijos ateičiai. Valdyba projektų atrankos komiteto forma patvirtino 12 kvietimo metu gauto projekto „Kauno rajono Ramučių kultūros centro atnaujinimas bendruomenės poreikiams tenkinti“ atrankos balus ir perdavė šį projektą tolimesniam – tinkamumo skirti paramą vertinimo etapui.

...

Kvietimų grafikas 2020 metams

Informuojame, kad Kauno rajono vietos veiklos grupė 2020 metais numato skelbti kvietimus teikti paraiškas pagal šias priemones ir veiklos sritis:

Socialinio verslo kūrimas ir plėtra, numatoma skatinti projektus, skirtus socialinio verslo kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse. Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga).

...

Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad birželio 30 dieną, antradienį, įvyks Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Posėdžio vieta - Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r., posėdžio pradžia 16.00 val. Posėdžio darbotvarkė.

Puikūs VPS įgyvendinimo tarpinio vertinimo rezultatai

2020 m. birželio 10 d. Žemės ūkio ministerijoje projektų atrankos komitete buvo patvirtinti LEADER vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo rezultatai 35 vietos veiklos grupėms. Vertinimo tikslas – įvertinti VPS įgyvendinimo pažangą bei VPS numatytų rodiklių (fizinių, finansinių bei proceso) pasiekimus.

...

Baigėsi 12 kvietimo paraiškų teikimas

Gegužės 29 dieną baigėsi kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal Kauno rajono vietos plėtros strategijos priemonės "Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas". Sulaukėmės vienos paraiškos, kurią pateikė Kauno rajono savivaldybės administracija. Projekto įgyvendinimo metu planuojama remontuoti ir atnaujinti Ramučių kultūros centrą, išplėsti jame veikiantį Karmėlavos B. Buračo gimnazijos skyrių.

Kauno rajone atveriamos durys gauti paramą nevyriausybinėms organizacijoms

Kauno rajono VVG džiaugiasi nauja patirtimi – vakar, t. y. gegužės 26 d., sėkmingai įvyko pirmasis nuotolinis informacinis renginys apie ES paramos galimybes nevyriausybinėms organizacijoms (toliau – NVO) įgyvendinant Kauno rajono VVG vietos plėtros strategiją. Motyvuota dalyvių auditorija ir aktualūs pranešimai lėmė konstruktyvų darbą renginio metu.

Administracijos darbuotojai pristatė planuojamų rudens kvietimų teikti paraiškas priemones ir...

Dalyvaukite nuotoliniame informaciniame renginyje!

Kauno rajono vietos veiklos grupė organizuoja nuotolinį informacinį renginį "ES paramos galimybės įgyvendinant Kauno rajono vietos veiklos grupės strategiją". Renginio pradžia 2020 m. gegužės 26 d. 15.00 val. Zoom platformoje. Renginys aktualus Kauno rajono savivaldybės bendruomeninėms, jaunimo ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms.

Registruokitės į renginį ir gaukite prisijungimo nuorodą!...

Prasideda 12 kvietimas teikti paraiškas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui" veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1. Kvietimo dokumentaciją galima rasti čia

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. balandžio 27 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. gegužės 29 d. 16...

Dėl karantino visuotinis susirinkimas vyks kitaip

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje nutarta nariams siūlyti visuotinį narių susirinkimą organizuoti rašytine procedūra elektroniniu paštu. Susirinkimas vyks Iki 2020 m. balandžio 23 d. 17.00 val. rašytinės procedūros būdu el. pašto adresu informacija.krvvg@gmail.com...

Virusas neturėjo neigiamos įtakos paramos sutarčių pasirašymui


Balandžio mėnuo Kauno rajono vietos veiklos grupei ir paramos gavėjams prasidėjo smagiu įvykiu – pasirašytos, kvietimo Nr. 11 pagal veiklos sritį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, paramos sutartys. Verslininkai gaudami paramą įsipareigojo įgyvendinti verslo idėjas Kauno rajone.

...

Skirkite 1,2 proc. GPM Kauno rajono vietos veiklos grupei

Paramą galite skirti užpildę prašymą internetu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Paramos gavėjo identifikacinis numeris 300035118.