KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Gerbiamieji pareiškėjai, projektų vykdytojai, partneriai ir kiti interesantai!

Atsižvelgdama į LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Kauno r. VVG administracija savo darbą iki kovo 30 d (arba iki tol, kol tęsis karantinas) organizuoja nuotoliniu būdu.

...

Pradėti vertinti verslo projektai iš rezervinio sąrašo

Ne žemės ūkio verslo pradžiai arba plėtrai lapkričio mėnesį surinkome 23 projektų paraiškas. Liūdna, bet lėšų užteko tik dešimčiai aukščiausius atrankos balus surinkusių vietos projektų. Atliekant šių dešimties paraiškų tinkamumo vertinimą, paaiškėjo, kad du projektai nėra tinkami gauti paramą. Jie "užleido vietą" geriausiai įvertintiems vietos projektams iš rezervinio sąrašo. Sėkmė nusišypsojo dar trims projektams: MB "9 vėjai" projektui "Kaimo turizmo sodybos verslo aplinkos gerinimas. „Šiltnamio efektą“ sukeliančios emisijos mažinimas", UAB „Saulės kontrolė“ projektui "UAB „Saulės...

Apskrities susitikimas Prienuose

Sausio 29 dieną vyko tradicinis Kauno apskrities vietos veiklos grupių administracijos darbuotojų susitikimas. Šį kartą savo kolegas iš Kauno regiono pas save į svečius pakvietė Prienų rajono vietos veiklos grupės kolektyvas. Šie susitikimai skirti pasidalinti gerąja patirtimi, aptarti naujus veiklą reglamentuojančius teisės aktus, konsultuotis su kolegomis probleminiais klausimais. Šį kartą temos, kuriomis daugiausiai diskutavome - tai tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektų taisyklių pakeitimai ir prasidedantis vietos plėtros strategijų įgyvendinimo tarpinis vertinimas. Šis...

Startuoja valstybės parama kaimo bendruomenių veiklos finansavimui

Informuojame, kad nuo š. m. sausio 13 d. iki vasario 28 d. skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas kaimo bendruomenių veiklai finansuoti.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro...

Linksmų švenčių!

Sveikiname artėjančių švenčių proga! Linkime visiems kūrybiškumo, savitumo ir geros nuotaikos!

Mūsų sveikinimas Jums čia! :)


Įvyko projektų atrankos komiteto posėdis

2019 m. gruodžio 11 d. įvyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtinti kvietimo Nr. 11 "Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra" metu gautų vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai. Posėdžio nutariamoji dalis.

Bendruomenių susitikimas Panevėžiuke

Mieli Kauno rajono bendruomenininkai! Jau tradicija tapęs mūsų bendruomenių susitikimas, šiais metais vyks gruodžio 13 d. 18.13 val. Panevėžiuke! Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenė mums visiems paruošė šaunią temą. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti! Iki susitikimo!

Gruodžio 11 dieną kviečiamas valdybos posėdis

Gruodžio 11 dieną, trečiadienį įvyks Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Posėdžio vieta - Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r., posėdžio pradžia 15.30 val. Posėdžio darbotvarkė.

Pasirašytos naujos paramos sutartys

Šiomis dienomis Kauno rajono vietos veiklos grupėje pasirašytos dar šešios vietos projektų paramos sutartys. Parama suteikta keturiems projektams, kurie skirti infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumo didinti, sukūrimui arba atnaujinimui. Bus atnaujinta keturių gimnazijų lauko sporto infrastruktūra. Tikimės, kad netrukus Babtų, Raudondvario, Karmėlavos Balio Buračo ir Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijų moksleiviai ir visas šių miestelių jaunimas galės turiningai ir sveikai leisti laisvalaikį sportuodami naujai sutvarkytuose gimnazijų aikštynuose. Du vietos projektai skirti...

Vyks informacinis renginys

2019 m. gruodžio 13 d. 14.00 val. Kranto g. 2, Panevėžiuke, Kauno rajone vyks informacinis renginys, skirtas Kauno rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos viešinimui. Renginio programa.

Maloniai kviečiame dalyvauti!...

Didelis aktyvumas, teikiant verslo paraiškas

Lapkričio 11 dieną baigėsi kvietimas teikti paraiškas pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“. Dar kartą įsitikinome, kad Kauno rajone gyvena daug verslių žmonių, veikia daug aktyvių įmonių. Pareiškėjų aktyvumas maloniai nustebino - sulaukėme 23 vietos projektų paraiškų. Kvietimui buvo skirta 697 905,12 Eur lėšų. Visų pateiktų paraiškų bendra prašoma paramos suma yra beveik dvigubai didesnė. Taigi, paramos sulauks ne visi...

Naujas kvietimas rajono verslui

Rugsėjo 12 dieną Kauno rajono vietos veiklos grupė pradeda rinkti paraiškas paramai gauti pagal vienuoliktą vietos plėtros strategijos (toliau VPS) įgyvendinimo kvietimą. Kvietimo metu bus renkamos verslo projektų paraiškos pagal VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“. Paraiškas galima teikti iki lapkričio 11 dienos. Išsamesnė informacija pridedama:

Apskrities VVG susitikimas Kaišiadoryse

Kauno apskrities vietos veikos grupės (VVG) spalio 23 d. rinkosi Kaišiadoryse. Tradiciškai buvo pasidalinta vietos plėtros strategijų (VPS) įgyvendinimo aktualijomis, iškilusiais klausimais bei problemų sprendimo būdais. Susitikime buvo daug diskutuota apie tarptautinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo sąlygas. Iškelta problema, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai yra pertekliniai, apsunkinantys projektų įgyvendinimo procesą. Buvo priimtas sprendimas kreiptis į Vietos veiklos...

Pirmasis naujos valdybos posėdis

Spalio 17 d. naujai išrinkta Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdyba rinkosi į pirmąjį savo posėdį. Svarbiausias šio posėdžio klausimas buvo - valdybos pirmininko rinkimai. Valdybos pirmininke buvo išrinkta Laimutė Rutkauskienė, Kauno rajono savivaldybės tarybos narė, Čekiškės bendruomenės centro pirmininkė. Valdybos pirmininkės pavaduotoju – Vytautas Juozapavičius, Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenės pirmininkas. Po rinkimų naujieji valdybos...

Spalio 17 dieną vyks valdybos posėdis

Spalio 17 dieną 16 val. įvyks pirmasis naujos sudėties Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Posėdžio vieta - Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. Valdybos posėdžio darbotvarkė pateikiama čia.

Kauno rajono VVG nuotraukoje - naujos sudėties valdyba.

LEADER vakar šiandien ir rytoj

Kauno rajono vietos veiklos grupė organizuoja tarptautinę konferenciją "LEADER vakar šiandien ir rytoj". Konferencija vyks 2019 m. spalio 10 d. 10.00 val. viešbutyje "Kaunas" Laisvės alėja 79, Kaunas. Konferencijos metu bus analizuojama LEADER programos įgyvendinimo patirtis bei diskutuojama dėl LEADER perspektyvų po 2020 metų (preliminari programa). Kviečiame užpildyti registracijos formą ir...

Informacija apie Zapyškio bendruomenės centro įgyvendinamą projektą "Aktyvaus poilsio gerinimas Altoniškių kaime"


Zapyškio bendruomenės centras iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos pagal veiklos sritį „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“ gavo 5000 Eurų paramą ir vykdo projektą Nr.NPKB-19-279 „Aktyvaus poilsio gerinimas Altoniškių kaime“. Pagal projektą Kauno r. sav. Zapyškio seniūnijoje, Altoniškių k. Altoniškių g.25a bus sutvarkyta viešoji erdvė įrengiant paplūdimio tinklinio aikštelę.

...

Informacinis renginys Akademijoje

2019 m. rugsėjo 28 d. 10.00 val. Universiteto g. 8A, Akademijoje, Kauno rajone vyks informacinis renginys „Kvietimo Nr. 11 "Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra" pristatymas Kauno rajono bendruomenei“. Renginio programa.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Kulautuvos pušynų ruduo

Kulautuvos bendruomenės centras kartu su partneriais Raudondvario kaimo bendruomenės centru, Jaunimo centru "Veikama" ir Batniavos bendruomene įgyvendina projektą „Kulautuvos, Batniavos ir Raudondvario bendruomenių tinklo kūrimas“, Nr. KAUN-LEADER-1A-VJ-7-5-2018 ir 2019 m. rugsėjo 22 d. kviečia į šventę "Kulautuvos pušynų ruduo".


Jaunimo muzikos šėlsmas Domeikavoje

Domeikavos kaimo bendruomenės centras kviečia į Kauno rajono jaunimo gyvo garso muzikos festivalį-konkursą „Jaunimo muzikos šėlsmas'19“. Festivalis vyks 2019 m. rugsėjo 20 d. 18.00 - 22.00 val. Domeikavos laisvalaikio salėje (Bažnyčios 3, Domeikava, Kauno r.).

Renginys organizuojamas įgyvendinant vietos projektą „Domeikavos, Babtų ir Raudondvario seniūnijų jaunimo užimtumo ir saviraiškos skatinimas pasitelkus muziką, teatrą ir...