KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Mokymai Druskininkuose

Gegužės 24 - 25 dienomis Kauno rajono vietos veiklos grupė organizavo išvažiuojamuosius mokymus Druskininkuose. Mokymų tema "Komunikacijos įgūdžių ir kompetencijos tobulinimas įgyvendinant vietos plėtros strategiją". Mokymus vedė psichologė Daiva Amankavičienė. Mokymų dalyviai įgijo arba atnaujino komunikacijos įgūdžių žinias, ne tik išklausė paskaitas, bet ir dalyvavo praktinių užduočių sprendime ir aptarime. Po mokymų buvo aplankytas Druskininkų jaunimo centras, susipažinta su jame vykstančiomis jaunimo veiklomis.

Kaimynų šventė Raudondvaryje

Kulautuvos bendruomenės centras kartu su partneriais Raudondvario kaimo bendruomenės centru, Jaunimo centru "Veikama" ir Batniavos bendruomene įgyvendina projektą „Kulautuvos, Batniavos ir Raudondvario bendruomenių tinklo kūrimas“, Nr. KAUN-LEADER-1A-VJ-7-5-2018 ir 2019 m. gegužės 25 d. nuo 13.00 val. kviečia į Raudondvario kaimynų šventę Raudondvario dvaro parke (Pilies takas 1).

Kaimynai,...

Babtų bendruomenės centras kviečia sportuoti

Babtų bendruomenės centras kartu su partneriais Kauno rajono Babtų kultūros centru, Raudondvario kaimo bendruomenės centru, Asociacija "Užliedžių bendruomenės centras" ir Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomene pradeda įgyvendinti projektą "Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje" Nr. KAUN-LEADER-1A-VJ-3-2018. Projekto metu bus organizuojami futbolo, krepšinio ir tinklinio turnyrai.

Jau šį šeštadienį ir sekmadienį (gegužės 25 - 26 d.) vyks...

Vyks mokymai apie komunikacijos įgūdžius įgyvendinant vietos plėtros strategiją

Kauno rajono vietos veiklos grupė organizuoja mokymus administracijos darbuotojams ir valdybos nariams 2019 m. gegužės 24-25 dienomis tema „Komunikacijos įgūdžių ir kompetencijos tobulinimas įgyvendinant vietos plėtros strategiją“. Mokymų pradžia gegužės 24 d. 11.00 val., pabaiga 19.00 val. (trukmė 8 val.). Mokymų tęsimas gegužės 25 d. nuo 10.00 val. iki 18.00 val. (trukmė 8 val.), lektorė – organizacijų komunikacijos konsultantė Daiva Amankavičienė, (VšĮ Valstybės ir savivaldybių...

Būsimiems projektų vykdytojams geros naujienos

Gegužės 16 d. Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – Kauno r. VVG) atstovai dalyvavo susitikime su Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojais. Susitikimo metu buvo aptartos strategijų bei vietos projektų įgyvendinimo aktualijos, atsakyta į užduotus klausimus.

Svarbiausia žinia, kuria norime pasidalinti su Jumis – tai galimybė Leader vietos projektams taikyti netiesiogines (administravimo) išlaidas. Netiesioginės išlaidos – projekto išlaidos, kurios nėra...

Partnerių iš Lenkijos vizitas

Gegužės 9 dieną pas mus lankėsi Lenkijos vietos veiklos grupės „Lider Pojezierza“ atstovai. Tai ilgamečiai Kauno rajono vietos veiklos grupės partneriai, su kuriais gražiai draugaujame jau ne vienerius metus, įgyvendinome du tarptautinio bendradarbiavimo projektus. Šį kartą kolegos atvyko, turėdami du tikslus. Pirmasis tikslas - suaktyvinti abiejų vietos veiklos grupių teritorijose esančių policijos įstaigų bendradarbiavimą. Svečių tarpe buvo policijos pareigūnas iš Chošno miesto. Svečiai lankėsi Kauno rajono policijos komisariate ir Lietuvos policijos mokykloje Mastaičiuose,...

Jaunimo gatvės piknikas Voškoniuose

Pagynės bendruomenės centras kviečia į renginį "Jaunimo gatvės piknikas", kuris vyks gegužės 11 d. nuo 12.00 val. Voškonių parke "Liepa" (Voškoniuose, Domeikavos seniūnijoje).


Renginys organizuojamas įgyvendinant vietos projektą „Babtų, Domeikavos ir Užliedžių seniūnijų jaunimo bendruomeniškumo ir partnerystės skatinimas organizuojant kultūrinius renginius“, Nr. KAUN-LEADER-1A-VJ-7-4-2018....

Skelbiami nauji kvietimai teikti paraiškas

Kauno rajono vietos veiklos grupė skelbia kvietimus teikti paraiškas Nr. 8 „Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas“ LEADER-19.2-SAVA-6.2, Nr. 9 „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.3 ir Nr. 10 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

Kvietimai teikti...

Įvyko valdybos posėdis

Kauno rajono vietos veiklos grupės valdyba balandžio 24 d. susirinko į posėdį, kuriame patvirtino finansavimų sąlygų aprašus Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos (toliau - VPS) veiklos sritims „Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas“ LEADER-19.2-SAVA-6.2., „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.3 ir VPS priemonei „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-9.

...

Pristatyta Erasmus + projekto eiga

Kauno rajono vietos veiklos grupė kaip partnerė dalyvauja ERASMUS+ Žinių sąjungos projekte - Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development (Kaimas 3.0: kooperuotosios studijos kaimo plėtrai). Lietuvos koordinuojantis partneris yra Vytauto Didžiojo universitetas. Projekte siekiama suburti aukštojo mokslo institucijas ir kaimiškuosius partnerius dirbti bendram tikslui – ugdyti žinias ir įgūdžius, būtinus pokyčiams kaimo bendruomenėse.

...

Balandžio 24 d. vyks valdybos posėdis

Balandžio 24 d. 16.00 val. kviečiame dalyvauti valdybos posėdyje, kuris vyks adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas. Posėdžio darbotvarkę rasite čia.

Prasideda bendruomenių projektų įgyvendinimas

Kauno rajono vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų užimtumo kokybė nuo šių metų pavasario gerokai pagerės prasidėjus projektų pagal priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ ir veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ įgyvendinimui.

Kulautuvos, Batniavos, Raudondvario, Babtų, Pagynės, Panevėžiuko, Ežerėlio, Zapyškio, Raudondvario, Vandžiogalos, Užliedžių, Giraitės, Domeikavos ir Voškonių bendruomenės ruošiasi partnerystės renginiams...

Susirinkimas Kėdainiuose

Kovo 20 dieną įvyko Kauno apskrities vietos veiklos grupių (VVG) administracijos darbuotojų tradicinis susitikimas. Susitikimo šeimininkais šį kartą buvo Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracija, jie kolegas pakvietė susitikti Sirutiškyje. Pagrindinės temos, kurias aptarėme susitikime: paramos sutarčių rengimo ir pasirašymo peripetijos, optimalus valdybos narių skaičius ir LEADER programos ateitis po 2020 metų. Daugiausiai diskusijų sukėlė pastarasis klausimas, kadangi jis apsprendžia, kaip veiks ir gyvuos LEADER programa 2021 - 2027 metų laikotarpyje. Europos Sąjungos...

Patvirtinti kvietimų Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6 ir Nr.7 vietos projektai

Turime džiugių žinių vietos projektų pareiškėjams. Pakeitus vietos projektų paraiškų vertinimo sistemą, šis procesas žymiai paspartėjo. Vasario 8 d. - kovo 14 d. Nacionalinėje mokėjimų agentūroje įvyko penki Projektų atrankos komiteto posėdžiai, kuriuose buvo priimti sprendimai skirti paramą net devyniolikai Kauno rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos (VPS) projektų. Parama skirta:

3 kvietimo VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Ne žemės ūkio verslo...

Prasideda pajamų deklaravimas

Primename, kad nuo kovo 20 d. prasideda 2018 metų pajamų deklaravimas. Deklaruodami pajamas, nepamirškite 2 procentus nuo gyventojų pajamų mokesčio skirti Lietuvos vienetams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą.

Tradicinis apskrities susitikimas

Vasario 25 dieną vyko tradicinis Kauno apskrities vietos veiklos grupių susitikimas. Šį kartą susitikimui vieta buvo pasirinkta Nemajūnų dienos centre, Birštono savivaldybėje. Susitikimą organizavo Alytaus vietos veiklos grupė, į kurios teritoriją patenka ir Birštono savivaldybė. Į susitikimo darbotvarkę buvo įtraukti aktualiausi vietos plėtros strategijų įgyvendinimo klausimai: projektų paraiškų vertinimo ir jų svarstymo Nacionalinėje mokėjimų agentūroje eiga, vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimai ir jų taikymas, probleminių klausimų aptarimas ir jų pateikimas Žemės ūkio...

NMA patvirtino paramą vietos projektams

Vasario 8 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (toliau - NMA) vykusiame projektų atrankos komiteto posėdyje buvo svarstomi pareiškėjų, planuojančių įgyvendinti projektus pagal Kauno rajono 2016 - 2022 m. vietos plėtros strategiją, projektai ir priimti sprendimai dėl paramos skyrimo. NMA priėmė sprendimus skirti paramą VšĮ Rokų socialinės gerovės centro, Viešosios įstaigos Zapyškio bendruomeninių paslaugų centro bei Kauno rajono savivaldybės administracijos pateiktiems projektams pagal VPS veiklos sritį „Kaimo vietovei...

Įvyko visuotinis narių susirinkimas

2019 m. vasario 7 d. Raudondvario oranžerijoje įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Nariams buvo pristatyta Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga bei 2019 metais planuojami kvietimai. Vietos veiklos grupės nariai patvirtino pirmininkės ir valdybos veiklos ataskaitą už 2018 metus, finansinę ir revizoriaus ataskaitas, taip pat aptarė organizacijos veiklos gaires 2019 metais. Įvyko ir pirmininko rinkimai. Antrai kadencijai vietos veiklos grupės...