KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Įvyko visuotinis narių susirinkimas

2018 m. balandžio 12 d. Raudondvario oranžerijoje įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė pristatė kvietimus teikti paraiškas Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 pagal priemones „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ ir „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“. Vietos veiklos grupės nariai patvirtino pirmininkės ir valdybos veiklos ataskaitą už 2017 metus, finansinę ir revizoriaus ataskaitas taip pat aptarė organizacijos veiklos...

​Pasirašytos vietos projektų paramos sutartys

Kauno rajono vietos veiklos grupė, balandžio 12 d. pasirašė vietos projektų vykdymo sutartis su vietos projektų vykdytojais, kurie buvo pateikę projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-6.1

Sutartis pasirašyta su Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomene,...

Kviečiame į visuotinį narių susirinkimą balandžio 12 d.

2018 m. balandžio 12 d. 16.30 val. adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas (Raudondvario oranžerija) organizuojamas visuotinis Kauno rajono vietos veiklos grupės narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl Kvietimų Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 pristatymo nariams;

  2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2017 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

  3. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2017 m. tvirtinimo.

    ...

Kolegų iš Lenkijos vizitas

Balandžio 6 d. Kauno rajono vietos veiklos grupę (toliau – Kauno rajono VVG) lankė kolegos iš Lenkijos Vakarių Pamario vaivadijos vietos veiklos grupės „Lider Pojezierza“ (toliau – VVG „Lider Pojezierza“). Kolegų vizitas buvo tikslinis – juo siekta detaliai aptarti kartu įgyvendinamo tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Jie skrenda“ įgyvendinimo eigą.

Atstovai iš VVG „Lider Pojezierza“ Raudondvario dvare buvo svetingai sutikti Kauno rajono mero V. Makūno, Kauno rajono VVG pirmininkės K. Švedaitės-Damašės, VšĮ „Raudondvario...

Kviečiame į informacinį renginį

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į informacinį renginį "Kvietimų teikti paraiškas Nr. 3, Nr. 4. ir Nr. 5 pristatymas Kauno rajono bendruomenei".

Renginio pradžia 2018 m. balandžio 12 d. 15.00 val. Pilies takas 1, Kauno rajonas.

Renginio metu bus pristatyti kvietimai teikti paraiškas Nr. 3 "Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra", Nr. 4. "Parama ne žemės ūkio produktų perdirbimui" ir nr. 5 "Kaimo vietovei svarbiausių pastatų...

Priimtas sprendimas skirti finansavimą pirmiems vietos projektams

Kovo 27 dieną vyko pirmasis Kauno rajono vietos veiklos grupės (VVG) Projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytas paramos skyrimas 4 pirmojo kvietimo vietos projektams. Komiteto nariai pritarė VVG administracijos teigiamam vertinimui ir skyrė finansavimą trims jaunimo veiklos finansavimo ir vienam infrastruktūros įrengimo projektams. Sveikiname pareiškėjus: Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungą „Apvalusis stalas“, Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenę, Samylų bendruomenės centrą ir Ringaudų bendruomenės centrą, kurių projektams buvo skirta parama. Netrukus...

Startuoja iš karto 3 kvietimai teikti paraiškas

Balandžio 9 dieną startuoja 3 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:

Kvietimas Nr. 3. Veiklos sritis „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1,

Kvietimo Nr. 3 dokumentacija

Kvietimas Nr. 4. Priemonė „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9,

...

Įvyko informacinis renginys

Kovo 29 d. įvyko informacinis renginys „Vietos projektų, pateiktų kvietimų teikti paraiškas Nr. 1 ir Nr. 2 metu, įgyvendinimo ypatumai“, skirtas kvietimų Nr. 1 ir Nr. 2 vietos projektų vykdytojams. Renginio metu buvo aptarti vietos projektų įgyvendinimo ypatumai, susiję su vietos projekto įgyvendinimo sutartimis, viešaisiais pirkimais, savanoriškais darbais, mokėjimo prašymais bei projekto viešinimu. Renginį vedė Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė, atskirus vietos projektų įgyvendinimo aspektus pristatė VVG administracijos...

Kviečiame į informacinį renginį

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į informacinį renginį "Vietos projektų, pateiktų kvietimų teikti paraiškas Nr. 1 ir Nr. 2 metu, įgyvendinimo ypatumai".

Renginio pradžia 2018 m. kovo 29 d. 10 val. Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas.

Renginio metu bus aptarti vietos projektų įgyvendinimo ypatumai, susiję su vietos projekto įgyvendinimo sutartimi, viešaisiais pirkimais, savanoriškais darbais bei mokėjimo prašymais. Renginio dalyviai turės galimybę individualiai konsultuotis su Kauno rajono vietos veiklos grupės darbuotojais. Renginio...

Įvyko projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdžiai

2018 m. kovo 27 d. įvyko pirmasis projektų atrankos komiteto posėdis įgyvendinant vietos plėtros strategiją "Kauno rajono vietos plėtros 2016 - 2022 m. strategija". Buvo paskirta parama Ringaudų bendruomenės centro, Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungos "Apvalusis stalas", Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenės ir Visuomeninės organizacijos Samylų bendruomenės centro projektams.

Valdybos posėdžio metu buvo patvirtinti finansavimo sąlygų aprašai kvietimams teikti paraiškas Nr. 3 "Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra", Nr. 4 "Parama žemės ūkio produktų perdirbimui" ir Nr. 5 "...

Kovo 27 dieną vyks valdybos posėdis

Kovo 27 d. 16.00 val. kviečiame dalyvauti valdybos posėdyje, kuris vyks Rokų seniūnijos posėdžių salėje (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas). Posėdžio darbotvarkę rasite čia.

Kauno rajone – bendruomeninės veiklos administratoriai

Savo veiklą pradėjo bendruomeninio darbo administratoriai. Kauno rajonas ypatingas tuo, jog jame yra beveik 100 bendruomeninių organizacijų. Nors organizacijų ir daug, tačiau ne visos jos veikia aktyviai. Siekiant suaktyvinti bendruomenes pasitelkti bendruomeninio darbo administratoriai. Administratorių funkcijos apima bendruomenės telkimą ir aktyvinimą, kad ji pati galėtų priimti sprendimus, seniūnijų gyventojų skatinimą dalyvauti, tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus,...

Susitikimas su Nacionaline mokėjimo agentūra

Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – NMA) kovo 13 dieną rengė jau paskutinįjį vietos veiklos grupių (toliau – VVG) atstovų ir NMA atstovų susitikimą. Susitikimą moderavo NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja V. Liukpetrytė Susitikime dalyvavo Žemės ūkio ministerijos atstovė I. Javičienė, Sūduvos, Plungės, Anykščių, Varėnos, Jonavos, Kalvarijos, Vilniaus, Pajūrio krašto, Šalčininkų, Marijampolės, Kauno, Akmenės, Molėtų ir Šiaulių VVG atstovai. NMA pateikė atsakymus į iš anksto užduotus klausimus, pristatė verslo plano...

Apskrities susitikimas Kėdainiuose

Kovo 2 dieną Kauno apskrities vietos veiklos grupių atstovai (toliau - VVG) rinkosi Kėdainiuose į eilinį darbinį susitikimą. Kauno rajono VVG atstovavo pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė, vyriausioji finansininkė Edita Varapeckienė, administratorė-konsultantė Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė ir projekto administratorė Rasa Naudžienė. Susitikimo metu kolegiškai buvo dalinamasi vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, aptartos susitikimų su Nacionaline mokėjimo agentūra (toliau - NMA) patirtys, dalinamasi bendradarbiavimo projektų idėjomis. Atskiro dėmesio sulaukė...

Informacija apie galutinių vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus

Kauno rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai užbaigė antrojo kvietimo vietos projektų paraiškų vertinimą. Tinkamais gauti paramą pripažinti 4 projektai. Tolesnis paraiškų kelias - Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistų patikra ir pervertinimas. Tik sėkmingai įveikę šį kontrolės etapą, paraiškos bus teikiamos Projektų atrankos komitetui, kuris galutinai spręs dėl paramos skyrimo.

...

Dalyvavome mokymuose

Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – Kauno rajono VVG) atstovai dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizuojamame mokymų cikle vietos veiklos grupių darbuotojams ir valdybų nariams. 2018 m. sausio 31 d. mokymuose „Paramos projektų administravimas ir valdymas“ Kauno rajono VVG darbuotojai kartu su lektore I. Adomaityte-Subačiene analizavo esminę paramos projektų struktūrą bei valdymo ypatumus. 2018 m. vasario 6 d. mokymuose VVG darbuotojams „Viešieji prikimai“ lektorius T. Vasiliauskas sudėliojo esminius akcentus susijusius su Viešųjų pirkimų įstatymo...

Kvietimo Nr. 2 paraiškų vertinimas

Atlikus pirminių paraiškų vertinimą, Kvietimo Nr. 2 keturi pareiškėjai (iš šešių, pateikusių pirmines paraiškas) įgijo teisę teikti galutines paraiškas. Visi atrinkti pareiškėjai galutines paraiškas pateikė. Jau įvyko šių paraiškų administracinis vertinimas, visos paraiškos įvertintos teigiamas. Šiuo metu vyksta galutinių paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas.

INFORMACIJA APIE GALUTINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

Baigtas pirmo kvietimo paraiškų vertinimas

Kauno rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai užbaigė pirmojo kvietimo vietos projektų paraiškų vertinimą. Tinkamais gauti paramą pripažinti 5 projektai. Tolesnis paraiškų kelias - Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistų patikra ir pervertinimas. Tik sėkmingai įveikę šį kontrolės etapą, paraiškos bus teikiamos Projektų atrankos komitetui, kuris galutinai spręs dėl paramos skyrimo.

INFORMACIJA APIE GALUTINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO REZULTATUS

Sausio 26 dieną vyks valdybos posėdis

Sausio 26 dieną organizuojamas valdybos posėdis, kuris vyks elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Posėdžio darbotvarkė čia.

...

Naujienos iš Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos renginio

Sausio 19 – 20 dienomis Druskininkuose vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (toliau – LKBS) organizuoto konkurso „Kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių 2017 metų pasiekimai ir projektų idėjos“. Renginio metu dalyviai susipažino su Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos (toliau - LVBOS) foto konkurso – „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“ kaimiškųjų bendruomenių geriausiomis nuotraukomis ir jų autoriais, kuriuos apdovanojo...