KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Kvietimo Nr. 2 metu sulaukta 6 paraiškų

Džiaugiamės aktyviausiais mūsų projektų paraiškų teikėjais ir paraiškose pateikiamomis gražiomis projektų idėjomis. Pagal VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ sulaukta 4 paraiškų ir pagal VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus “ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ 2 paraiškų, viso – 6 paraiškų.

Pradedamas Kvietimo Nr. 2 paraiškų vertinimas.

Spalio 3 vyko elektroninių pirkimų mokymai

Kauno rajono vietos veiklos grupė organizavo mokymus antrajai dalyvių grupei tema -"Elektroninių pirkimų vykdymas CVP IS ir CPO sistemose". Mokymus vedė Lektorius T. Seikalis. Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su centrine viešųjų pirkimų sistema, elektroniniu parašu. Dalyviams buvo rodoma, kaip sukurti elektroninį pirkimą ir jį vykdyti, kaip pateikti elektroninį pasiūlymą, ieškoti elektroninių pirkimų. Lektorius pristatė mažos vertės elektroninių pirkimų ypatumus perkančiosioms organizacijoms, mokė kaip skelbti pirkimo skelbimą ir jo sąlygas. Antroje mokymų dalyje...

Kvietimas į seminarą „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės "LEADER" įgyvendinimo aktualijos ir pokyčiai“

Maloniai kviečiame Jus šių metų spalio 6 d. (penktadienį), 10.00 val. į Žemės ūkio ministerijos organizuojamą seminarą. Seminaras vyks viešbučio „Via Baltica“ Mažojoje konferencijų salėje (Verslo g. 17, Kaunas, Automagistralėje Vilnius - Kaunas - Klaipėda" 105,9 km.)

Apie dalyvavimą prašoma informuoti elektroniniu paštu info@bari.lt arba telefonu +370 689 79950

Seminaro programa...

Kviečiame į parodą "Sprendimų ratas 2017"

Maloniai kviečiame apsilankyti tarptautinėje parodoje „Sprendimų ratas 2017“, kuri vyks spalio 5–7 d. Aleksandro Stulginskio universitete (Akademija, Kauno r.).

Šiais metais parodos rengėjai atnaujina renginio formatą: tradicinę parodos tematiką, apimančią aplinkos apsaugos, žuvininkystės ir gyvulininkystės laimėjimų demonstravimą, papildys šalies socialinio verslo ir regionų produktų ekspozicijos.

...

Rugsėjį įvyko III Lietuvos kaimo parlamento sesija

Rugsėjo 22-23 dienomis, Ukmergės r. Taujėnų dvare vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) ir Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos (LVBOS) organizuota Lietuvos kaimo parlamento III sesija. Renginyje dalyvavo ir Kauno rajono atstovavai, tai Kauno r. VVG pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė, valdybos nariai Irena Kubiliūtė-Vedeikienė ir Darius Joneikis, VVG narys Vaclovas Žvirblis bei Kauno rajono savivaldybės atstovė Dovilė Bartašiūnaitė. Žinoma, mūsų rajonui atstovauja ir LKBS pirmininkė Jolanta Marija Malinauskaitė. Lietuvos kaimo parlamento III sesijos dalyvius...

Vyko elektroninių pirkimų mokymai

Kauno rajono vietos veiklos grupė organizavo mokymus tema - "Elektroninių pirkimų vykdymas CVP IS ir CPO sistemose". Mokymus vedė Lektorius T. Seikalis. Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su centrine viešųjų pirkimų sistema, elektroniniu parašu. Dalyviams buvo rodoma, kaip sukurti elektroninį pirkimą ir jį vykdyti, kaip pateikti elektroninį pasiūlymą, ieškoti elektroninių pirkimų. Lektorius pristatė mažos vertės elektroninių pirkimų ypatumus perkančiosioms organizacijoms, mokė kaip skelbti pirkimo skelbimą ir jo sąlygas. Antroje mokymų dalyje susirinkusieji sužinojo...

Tinklaveika veikia

2017 m. rugsejo 13-14 d. Kauno rajono vietos veiklos grupes pirmininke Kristina Švedaite-Damaše dalyvavo tarptautineje VVG bendradarbiavimo konferencijoje „Tinklaveika veikia!“. Konferencija organizavo LR Žemes ukio ministerija, Lietuvos kaimo tinklas.

Vienas pagrindiniu renginio tikslu buvo paskatinti VVG bendradarbiavima ir ikvepti jas naujiems tarptautiniams projektams. Renginyje dalyvavo trylikos šaliu atstovai. Sveikinimo žodi konferencijos dalyviams tare LR žemes ukio ministras Bronius Markauskas. ,,Kaimo bendruomenes lyderio – vietos veiklos grupes – darbas sudetingas,...

Kviečiame į mokymus tema - "Elektroninių pirkimų vykdymas CVP IS ir CPO sistemose"

Kauno rajono vietos veiklos grupė tęsia mokymų ciklą viešųjų pirkimų tema ir organizuoja du mokymus "Elektroninių pirkimų vykdymas CVP IS ir CPO sistemose" ta pačia tema.

Mokymai vyks adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas. Renginiai nemokami.


...

Rugsėjo 20 d. vyko informacinis renginys

Rugsėjo 20 d. įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės organizuotas informacinis renginys „Kvietimo Nr. 2 veiklos srities „Jaunimo užimtumo skatinimas“ projektų tinkamumo sąlygos ir pirminės paraiškos pildymas“. Renginį vedė Kristina Švedaitė-Damašė, Kauno r. VVG pirmininkė.

Renginyje buvo pristatyta: vietos projektų atrankos kriterijai, tinkamumo sąlygos susijusios su tinkamomis finansuoti išlaidomis, vietos projektų vykdytojų ir jų partnerių įsipareigojimai. Dalyviams buvo pasakojama, kaip pildyti pirminę vietos projekto paraišką:...

Kauno r. VVG valdymas jaunimo rankose!

Rugsėjo 21 dieną vyko Kauno rajono vietos veiklos grupės naujos valdybos narių posėdis. Svarbiausias klausimas buvo išsirinkti naująjį valdybos pirmininką. Į valdybos pirmininkus buvo pasiūlytos trys kandidatūros: Dariaus Joneikio, Tado Venskūno ir Pauliaus Visocko. Atviru balsavimu išrinktas Tadas Venskūnas, atstovaujantis Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungą. Naujasis pirmininkas Kauno rajono vietos veiklos grupės valdyboje jau 3 metai iš eilės, aktyviai dalyvauja VVG veikloje, dirba su Kauno rajono jaunimu, yra Kauno rajono jaunimo organizacijų...

Rugsėjo 21 dieną organizuojamas valdybos posėdis

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į valdybos posėdį, kuris vyks adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno raj.

Posėdžio darbotvarkė.

Informacinis renginys „Kvietimo Nr. 2 veiklos srities „Jaunimo užimtumo skatinimas“ projektų tinkamumo sąlygos ir pirminės paraiškos pildymas“

Kauno rajono vietos veiklos grupė potencialiems vietos projektų pareiškėjams (ypač jaunimo organizacijoms ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms) organizuoja informacinį renginį:

Rugsėjo 20 d.– „Kvietimo Nr. 2 veiklos srities „Jaunimo užimtumo skatinimas“ projektų tinkamumo sąlygos ir pirminės paraiškos pildymas“. Renginį ves Kristina Kleinauskė, Kauno r. VVG administratorė-konsultantė.

...

Visuotinio susirinkimo metu išrinkta nauja Kauno rajono vietos veiklos grupės valdyba

2017 rugsėjo 11 dieną Žalgirio arenos konferencijų salėje vyko visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimą vedė Kauno r. VVG pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė. Susirinkimo darbotvarkė buvo trumpa ir aiški – išrinkti naują valdybą bei revizorių, aptarti svarbius einamuosius klausimus. Susirinkimo pradžioje pirmininkė įteikė padėkas kadenciją baigusiems valdybos nariams „Už atsakingai eitas valdybos nario pareigas 2015-09-09 – 2017-09-10 kadencijoje ir indėlį į Kauno rajono kaimo plėtrą“. Padėkos buvo įteiktos valdybos pirmininkei Jolantai Marijai Malinauskaitei ir dalyvavusiems...

Įspūdžiai iš VPS konferencijos „Jaunimas kaimo plėtros procesuose“

Kauno rajono vietos veiklos grupė 2017 m. rugsėjo 11 d. Žalgirio arenos konferencijų salėje surengė strategijos viešinimo konferenciją „Jaunimas kaimo plėtros procesuose“. Renginyje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės administracijos atstovai: Ekonomikos skyriaus vedėjas A. Pupalė, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Š. Šukevičius, Kultūros ir švietimo skyriaus specialistė J. Jankauskienė ir Kultūros ir švietimo ir sporto skyriaus komiteto narė l....

Partnerių iš Lenkijos vizitas

2017 metų rugsėjo 9 - 11 dienomis pas mus lankėsi partneriai iš Lenkijos vietos veiklos grupės "Lider Pojezierza". Atvyko vicepirmininkas I. Kostka, valdybos nariai E. Mazurek - Januchowska, P. Bohdziewicz ir revizijos komisijos pirmininkas W. Sienkiewicz. Savo ilgamečiams partneriams ir draugams parengėme intensyvią programą. Šeštadienį, rugsėjo 9 dieną susitikome Raudondvario dvare, kur dalyvavome Kauno rajono derliaus šventėje "Rudens sambariai". Po šventės įvyko susitikimas su Kauno rajono meru V. Makūnu ir atsakingais savivaldybės administracijos darbuotojais. Buvo aptariamas...

Kviečiame į visuotinį narių susirinkimą rugsėjo 11 dieną

Informuojame, kad 2017 m. rugsėjo 11 d. 17 val. 20 min. Žalgirio arenoje, Salos konferencijų salėje (Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas) vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.

Kviečiame dalyvauti.

Susirinkimo darbotvarkė:

...

Kviečiame į vietos plėtros strategijos viešinimo konferenciją "Jaunimas kaimo plėtros procesuose"

Gerbiami Kauno r. VVG nariai, jaunimo organizacijų ir bendruomenių atstovai, partneriai,

Kviečiame Jus į vietos plėtros strategijos viešinimo konferenciją „Jaunimas kaimo plėtros procesuose“.

Konferencija vyks rugsėjo 11 d. 15.00 val. Žalgirio arenoje, Salos konferencijų salėje (...

Vyko tradicinis Kauno apskrities susitikimas Prienuose

2017 metų rugsėjo 7 dieną Prienuose vyko tradicinis Kauno apskrities vietos veiklos grupių administracijų darbuotojų susitikimas. Susitikimo metu buvo aptarta vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos, tarptautinių ir teritorinių projektų rengimas, juridinių dokumentų, reglamentuojančių programą LEADER, pakeitimai ir nauji projektai. Patirties pasidalinimas tokių susitikimų metu labai naudingas visiems VVG darbuotojams. Šis susitikimas tapo neeiliniu todėl, kad jame dalyvavo Žemės ūkio ministro patarėjas Dalius Žilinskas. kuris ministerijoje kuruoja VVG, bendruomenių ir Kaimo...

Kvietimas Nr. 1 metu sulaukėme 6 paraiškų

Džiaugiamės aktyviausiais mūsų projektų paraiškų teikėjais ir paraiškose pateikiamomis gražiomis projektų idėjomis. Pagal VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ sulaukėme 3 paraiškų ir pagal VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus “ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ 3 paraiškų, viso – 6 paraiškų.

Šiuo metu vyksta paraiškų vertinimas. Artimiausiu metu skelbsime rezultatus.

Nespėjusiems pateikti paraiškų Kvietimo Nr. 1...

Skelbiamas Kvietimas Nr. 2

Kauno r. VVG valdyba, 2017 m. rugpjūčio 17 d. ir 23 d. vykusiuose posėdžiuose patvirtino Kvietimo Nr. 2 teikti paraiškas finansavimo aprašus. Kauno rajono vietos veiklos grupė nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. 08:00 val. iki 2017 m. spalio 10 d. 17:00 val. kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022m. vietos plėtros strategija“ (toliau –...