KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Startuoja Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms

Šalies bendruomenės kiekvienais metais nekantriai laukia, kada bus patvirtintos Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklės ir pradėtas paraiškų rinkimas. Norime informuoti, kad šiais metais paraiškos bus renkamos nuo vasario 11 iki kovo 15 dienos.

Remiamos veiklos sritys:

1. Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (galima parama iki 3000 eurų);

2. Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo...

Kviečiame į visuotinį narių susirinkimą vasario 7 d.

2019 m. vasario 7 d. 17.00 val. adresu Pilies takas 1 (Raudondvario oranžerija), Raudondvaris, Kauno rajonas vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

...

Vyks projektų atrankos komiteto posėdis

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis vyks 2019 m. vasario 7 d. 16.00 val. adresu Pilies takas 1 (oranžerija), Raudondvaris, Kauno rajonas. Posėdžio metu bus svarstomas klausimais dėl pritarimo vietos projektui pagal kvietimą Nr. 6 ir jo perdavimą į kitą vertinimo etapą.

...

Apie naująjį Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą

APIE NAUJĄJĮ BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMĄ

Baigiantis 2018 metams buvo priimtas Lietuvos Respublikos Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas (toliau - įstatymas). Dauguma įstatymo nuostatų įsigalioja nuo 2019 m. kovo 1 dienos. Ką naujo ir gero žada įstatymas mūsų bendruomenėms?

Pirmiausiai, įstatymas apibrėžia, kas yra bendruomeninė organizacija. Tai asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir...

Kviečiame į informacinį renginį

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į informacinį renginį „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga. Kokius kvietimus planuojame 2019 metais“, kuris prasidės 2019 m. vasario 7 d. 12.00 val. Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas. Renginio programą rasite čia.


Įvyko projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdžiai

Kauno rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komitetas sausio 22 d. susirinko į posėdį, kuriame svarstė vietos projektų paraiškas, pateiktas kvietimo Nr. 6 „Jaunimo užimtumo skatinimas“ ir kvietimo Nr. 7 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ metu. Šis posėdis buvo pirmasis pagal vėl pakeistą vietos projektų administravimo tvarką, kuomet vietos veiklos grupės projektų atrankos komitetas tvirtina tik naudos ir kokybės balus, vertintojų suteiktus vietos projektams, bei rekomenduoja perduoti projektus į...

Sausio 22 d. vyks valdybos posėdis

Sausio 22 d. 16.00 val. kviečiame dalyvauti valdybos posėdyje, kuris vyks adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas. Posėdžio darbotvarkę rasite čia.

Gražių švenčių ir sėkmingų 2019-ųjų!​

Mieli VVG nariai, bendruomenių atstovai ir kiti bendraminčiai,


Ačiū Jums už aktyvų bendradarbiavimą 2018 -aisiais!

Gražių švenčių ir sėkmingų 2019-ųjų!

Gruodžio 13 dieną įvyko valdybos posėdis

Gruodžio 13 dieną įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės (VVG) valdybos posėdis. Paskutiniame šiais metais vykusiame posėdyje buvo aptartos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos. Svarstytas užsitęsęs kvietimų Nr. 3 ir Nr. 5 vietos projektų vertinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje ir galimybės išspręsti susidariusią situaciją. Nutarta pakeisti kvietimų Nr. 6 ir Nr. 7 finansavimų sąlygų aprašus, kadangi pasikeitė vietos projektų administravimo taisyklės. Dėl pakeitimų darbo užmokesčio apmokestinime ir valstybės tarnautojų darbo apmokėjime, patvirtinti nauji darbo...

Apie konferenciją - bendruomenių susitikimą

Kauno rajono vietos veiklos grupė (toliau – Kauno r. VVG) 2018 m. gruodžio 7 d. Neveronių seniūnijos laisvalaikio salėje surengė strategijos viešinimo konferenciją „Konferencija-bendruomenių susitikimas VPS įgyvendinimo eigoje“. Renginyje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės atstovai: mero pavaduotojas P. Visockas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Š. Šukevičius, taip pat dalyvavo seniūnai, bendruomenių pirmininkai ir nariai, vietos verslininkai, jaunimo organizacijų...

Gruodžio 13 dieną vyks valdybos posėdis

Gruodžio 13 dieną 16 valandą šaukiamas Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl užsitęsusio Kvietimų Nr. 3 ir Nr. 5 vietos projektų vertinimo NMA;

  2. Dėl VPS įgyvendinimo eigos;

  3. Dėl kvietimo Nr. 6 ir Nr. 7 finansavimo sąlygų aprašų pakeitimo;

  4. Dėl administracijos darbuotojų darbo sutarčių...

Penktasis Kauno rajono bendruomenių susitikimas

Gerbiami bendruomeninkai ir visi VVG nariai,

Kviečiame Jus dalyvauti jau 5-ąjame Kauno rajono bendruomenių susitikime, kuris vyks gruodžio 7 d. 19 val. Neveronių laisvalaikio salėje (Kertupio g. 18, Neveronys, Kauno r.).

...

Kviečiame į konferenciją

Kauno rajono vietos veiklos grupė organizuoja konferenciją - bendruomenių susitikimą VPS įgyvendinimo eigoje. Konferencija vyks 2018 m. gruodžio 7 d. Kertupio g. 18, Neveronys, Kauno rajonas. Renginio pradžia 14.30 val. Konferencijoje vyks diskusija „Vietos plėtros strategijos įgyvendinamų vietos projektų įtaka bendruomeninei veiklai“, bus pristatoma Kauno rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatai, informacija apie planuojamus kvietimus ir įgyvendintą bendradarbiavimo projektą, bendruomenių galimybės paramai...

Po susitikimo su Nacionaline mokėjimo agentūra

Lapkričio 22 dieną Kaune vyko Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) ir vietos veiklos grupių (VVG) atstovų susitikimas, kurio metu buvo aptarti vietos projektų vertinimo klausimai.


...

Apskrities VVG susitikimas Prienuose

Kauno apskrities vietos veiklos grupių administracijų darbuotojai rinkosi Prienuose aptarti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo (toliau - VPS) aktualijas bei kitus klausimus. Diskusiją moderavo Kauno apskrities atstovė Vietos veiklos grupių tinklo valdyboje, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė. Susitikimo metu kiekviena vietos veiklos grupė pristatė savo veiklos patirtis. Buvo aptartas vietos projektų...

Įvyko mokymai tema „Saugus informacinių technologijų naudojimas šiuolaikinėje darbovietėje bei VPS įgyvendinimo viešinimas facebook‘e“

Lapkričio 13 dieną įvyko mokymai, tiesiogiai susiję su administracijos darbuotojų funkcijomis tema „Saugus informacinių technologijų naudojimas šiuolaikinėje darbovietėje bei VPS įgyvendinimo viešinimas facebook‘e“. Mokymus vedė UAB „Juridicum“ lektoriai – Anton Tiunin ir Donatas Talutis.

Lektorius Anton Tiunin pirmąją mokymų dalį kalbėjo apie saugų informacinių technologijų naudojimą šiuolaikinėje darbovietėje: apie darbo vietos saugumą, standartines Windows apsaugos priemones, duomenų saugumą, duomenų praradimo rizikas, būdus apsaugoti jautrius duomenis, duomenų šifravimą....

Vyks mokymai apie duomenų saugumą ir informacijos viešinimą socialiniuose tinkluose

2018 m. lapkričio 13 d. įvyks mokymai tema "Saugus informacinių technologijų naudojimas šiuolaikinėje darbovietėje bei VPS įgyvendinimo viešinimas facebook‘e". Mokymų pradžia 9.00 val., pabaiga 18.00 (trukmė – 8 val.), lektoriai – Anton Tiunin ir Donatas Talutis (UAB „Juridicum“), mokymai vyks Mickevičiaus g. 28, Kaunas.

Dalyvių registracija vykdoma el. paštu: projektai.krvvg@gmail.com arba...

Įvyko mokymai tema „Elektroninių dokumentų valdymas: teorija ir praktika 2018 m. įgyvendinant VPS“

Lapkričio 6 dieną įvyko mokymai, tiesiogiai susiję su administracijos darbuotojų funkcijomis tema „Elektroninių dokumentų valdymas: teorija ir praktika 2018 m. įgyvendinant VPS“. Mokymus vedė UAB „Juridicum“ lektorė – Rasa Rockinienė. Lektorė kalbėjo apie elektroninių dokumentų valdymo proceso teisinį reglamentavimą Lietuvoje. Vadovo atsakomybę, dokumentų valdymo procesų organizavimą, reglamentavimą ir įteisinimą įstaigoje. Dokumentų valdymo įstaigoje procedūrą, tvarką. Elektroninio dokumento sąvoką, rūšis, elektroninių parašų...

Vyks mokymai apie elektroninių dokumentų valdymą

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į mokymus, skirtus administracijos darbuotojams ir valdybos nariams:

2018 m. lapkričio 6 d. Elektroninių dokumentų valdymas: teorija ir praktika 2018 m. įgyvendinant VPS. Mokymų pradžia 9.00 val., pabaiga 18.00 (trukmė...

LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Spalio 29 dieną Žemės ūkio ministerijoje vyko LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis. Jame dalyvavo Žemės ūkio ministerijos (toliau - ŽŪM), Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA), vietos veiklos grupių (toliau -VVG) ir kiti atstovai. Viceministras Darius Liutikas pristatė darbotvarkę, kurioje buvo vienas esminis klausimas dėl vietos projektų vertinimo modelio keitimo. Šis klausimas svarstomas problemai dėl vietos projektų vertinimo „užstrigimo“, kuriuos pagal patvirtintas vietos projektų administravimo taisykles turi vertinti...