LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Naujienos

Prasidėjo kvietimai teikti paraiškas

Prasidėjo paraiškų priėmimas pagal kvietimus Nr. 17 „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ ir Nr. 18 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“.

Kvietimai galioja nuo 2021 m. vasario 9 d. 8.00 val. iki 2021 m. balandžio 8 d. 17.00.

...

Kvietimas Nr. 19 Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7

  • Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2021 m. kovo 1 d. 8 val. 00 min. iki 2021 m. balandžio 15 d. 17 val. 00 min.
  • Kvietimo tekstas...

Kvietimas Nr. 20 Jaunimo užimtumo skatinimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1

  • Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2021 m. kovo 1 d. 8 val. 00 min. iki 2021 m. balandžio 15 d. 17 val. 00 min.
  • ...

Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad 2021 m. vasario 12 d. 15.00 val. vyks valdybos posėdis rašytine procedūra. Posėdžio darbotvarkė.

Valdybos posėdžio sprendimai, išdėstyti protokole.

Įvyko mūsų visuotinis narių susirinkimas

Vasario 9 d. nuotoliniu būdu Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) nariai dalyvavo visuotiniame narių susirinkime.


Jo...

Visuotinis narių susirinkimas vasario 9 d.

Kviečiame Kauno rajono vietos veiklos grupės narius dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, kuris vyks 2021 m. vasario 9 d. 16.00 val. MS Teams aplinkoje. Duomenys prisijungimui nariams pateikti elektroniniu paštu.


Susirinkimo darbotvarkė:

...

Kvietimas Nr. 18 Parama žemės ūkio produktų perdirbimui

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2021 m. vasario 9 d. 8 val. 00 min. iki 2021 m. balandžio 8 d. 17 val. 00 min.

Kvietimo dokumentai:

...

Kvietimas Nr. 17 Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui" veiklos sritį „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2

...

Konsultacijos besidomintiems parama žemės ūkio produktų perdirbimu

Jau netrukus - vasario 9 d. prasidės kvietimas teikti paraiškas pretenduojantiems į paramą žemės ūkio produktams perdirbti! Paramos suma iki 60000 Eur!

Besidominčius šia parama, jos gavimo sąlygomis, kviečiame konsultuotis online vasario 2 d. nuo 13.00 val. iki 17.00 val. MS Teams programoje ...

Skelbiame konkursą dirbtuvėms „Vietovių įvaizdžio formavimas“ laimėti

Kviečiame kaimo bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas dalyvauti projekto „Žydinti Lietuva“ dirbtuvių „Vietovių įvaizdžio formavimas“ vietovių atrankos konkurse.

Konkursas organizuojamas įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Žydinti Lietuva“, projekto Nr. 44TT-KK-...

Darbinga metų pradžia valdybai

2021 m. sausio 18 d. Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdyba rinkosi į nuotolinį posėdį. Posėdžio metu buvo priimti svarbūs sprendimai dėl VVG veiklos 2021 metais.

Valdyba patvirtino finansavimo sąlygų aprašus dviem kvietimams: kvietimui Nr. 17 „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ bei kvietimui Nr. 18 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“. ...

Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad 2021 m. sausio 18 d. 17.00 val. vyks nuotolinis valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė.

Planuojamų kvietimų grafikas 2021 m.

Informuojame, kad Kauno rajono vietos veiklos grupė 2021 metais numato skelbti kvietimus teikti paraiškas pagal šias priemones ir veiklos sritis:


Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, priemonė...

Su artėjančiomis šventėmis!

Mielieji,

Geros nuotaikos per šias šventes, o kitos lai būna ne nuotolinės!

Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 21 d. 17.00 val. vyks valdybos posėdis rašytine procedūra. Posėdžio darbotvarkė.

Tradicinis apskrities susitikimas netradicinėje erdvėje

Šiandien įvyko tradicinis Kauno apskrities vietos veiklos grupių (toliau – VVG) susitikimas. Gaila, kad šiame pandemijos kontekste susitikimas negalėjo vykti gyvai - kolegos jau išsiilgę vieni kitų, ir diskusijų, kuriose gimsta atsakymai ar nauji klausimai. Nepaisant nuotolinio formato, VVG aktyviai diskutavo, aptarė probleminius klausimus, pasidalino vietos plėtros strategijų įgyvendinimo eiga bei pažanga, o taip pat pristatė įdomiausius projektus, gavusius VVG paramą. Pasidalinsime tais įdomiais pavyzdžiais.

...

Žydinti Lietuva

Šiandien Kauno rajono VVG administracija dalyvavo teritorinio bendradarbiavimo projekto „Žydinti Lietuva“ partnerių susitikime, kuriame buvo aptarti aktualūs projekto įgyvendinimo klausimai.

Projekto „Žydinti Lietuva“ tikslas - kurti patrauklų kaimo vietovių įvaizdį žiedų, istorijos ir technologijų pagalba. Pagrindinė veikla - tai kiekvienoje VVG teritorijoje vyksiančios "Patrauklaus kaimo įvaizdžio formavimo dirbtuvės", po kurių bus atrinktos ne mažiau kaip 6 vietovės...

Svarbi informacija dėl VVG darbo organizavimo tvarkos

Atsižvelgiant į situaciją šalyje, susidariusią dėl COVID-19 bei saugodami Jūsų ir VVG darbuotojų sveikatą, kviečiame konsultuotis elektroninėmis ryšio priemonėmis ar telefonu. Iškilus būtinybei pristatyti dokumentus, prašome iš anksto susitarti telefonu.

Primename mūsų kontaktus:

Pirmininkė Kristina Švedaitė

Tel. +37068671468

...

Projektų atrankos komitetas pritarė dar 8 vietos projektams

Lapkričio 5 d. įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos ir projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) posėdis. Valdybos posėdžio metu buvo perskirstytos lėšos tarp II prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sričių „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ ir „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į situaciją, kad veiklos srityje „...

Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad 2020 m. lapkričio 5 d. 16.00 val. vyks nuotolinis valdybos ir projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio darbotvarkė.