LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Naujienos

Apsvarstyti svarbūs VVG teritorijai klausimai

Po ilgos pertraukos, birželio 30 d. pagaliau įvyko „gyvas“ Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdybos posėdis. Posėdyje buvo svarstomi klausimai svarbūs VVG teritorijos ateičiai. Valdyba projektų atrankos komiteto forma patvirtino 12 kvietimo metu gauto projekto „Kauno rajono Ramučių kultūros centro atnaujinimas bendruomenės poreikiams tenkinti“ atrankos balus ir perdavė šį projektą tolimesniam – tinkamumo skirti paramą vertinimo etapui.

...

Kvietimų grafikas 2020 metams

Informuojame, kad Kauno rajono vietos veiklos grupė 2020 metais numato skelbti kvietimus teikti paraiškas pagal šias priemones ir veiklos sritis:

Socialinio verslo kūrimas ir plėtra, numatoma skatinti projektus, skirtus socialinio verslo kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse. Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga).

...

Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad birželio 30 dieną, antradienį, įvyks Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Posėdžio vieta - Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r., posėdžio pradžia 16.00 val. Posėdžio darbotvarkė.

Puikūs VPS įgyvendinimo tarpinio vertinimo rezultatai

2020 m. birželio 10 d. Žemės ūkio ministerijoje projektų atrankos komitete buvo patvirtinti LEADER vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) įgyvendinimo pažangos tarpinio vertinimo rezultatai 35 vietos veiklos grupėms. Vertinimo tikslas – įvertinti VPS įgyvendinimo pažangą bei VPS numatytų rodiklių (fizinių, finansinių bei proceso) pasiekimus.

...

Baigėsi 12 kvietimo paraiškų teikimas

Gegužės 29 dieną baigėsi kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal Kauno rajono vietos plėtros strategijos priemonės "Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas". Sulaukėmės vienos paraiškos, kurią pateikė Kauno rajono savivaldybės administracija. Projekto įgyvendinimo metu planuojama remontuoti ir atnaujinti Ramučių kultūros centrą, išplėsti jame veikiantį Karmėlavos B. Buračo gimnazijos skyrių.

Kauno rajone atveriamos durys gauti paramą nevyriausybinėms organizacijoms

Kauno rajono VVG džiaugiasi nauja patirtimi – vakar, t. y. gegužės 26 d., sėkmingai įvyko pirmasis nuotolinis informacinis renginys apie ES paramos galimybes nevyriausybinėms organizacijoms (toliau – NVO) įgyvendinant Kauno rajono VVG vietos plėtros strategiją. Motyvuota dalyvių auditorija ir aktualūs pranešimai lėmė konstruktyvų darbą renginio metu.

Administracijos darbuotojai pristatė planuojamų rudens kvietimų teikti paraiškas priemones ir...

Dalyvaukite nuotoliniame informaciniame renginyje!

Kauno rajono vietos veiklos grupė organizuoja nuotolinį informacinį renginį "ES paramos galimybės įgyvendinant Kauno rajono vietos veiklos grupės strategiją". Renginio pradžia 2020 m. gegužės 26 d. 15.00 val. Zoom platformoje. Renginys aktualus Kauno rajono savivaldybės bendruomeninėms, jaunimo ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms.

Registruokitės į renginį ir gaukite prisijungimo nuorodą!...

Prasideda 12 kvietimas teikti paraiškas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui" veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1. Kvietimo dokumentaciją galima rasti čia.

Kvietimas teikti paraiškas...

Dėl karantino visuotinis susirinkimas vyks kitaip

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdyje nutarta nariams siūlyti visuotinį narių susirinkimą organizuoti rašytine procedūra elektroniniu paštu. Susirinkimas vyks Iki 2020 m. balandžio 23 d. 17.00 val. rašytinės procedūros būdu el. pašto adresu informacija.krvvg@gmail.com...

Virusas neturėjo neigiamos įtakos paramos sutarčių pasirašymui


Balandžio mėnuo Kauno rajono vietos veiklos grupei ir paramos gavėjams prasidėjo smagiu įvykiu – pasirašytos, kvietimo Nr. 11 pagal veiklos sritį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, paramos sutartys. Verslininkai gaudami paramą įsipareigojo įgyvendinti verslo idėjas Kauno rajone.

...

Skirkite 1,2 proc. GPM Kauno rajono vietos veiklos grupei

Paramą galite skirti užpildę prašymą internetu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Paramos gavėjo identifikacinis numeris 300035118.

Gerbiamieji pareiškėjai, projektų vykdytojai, partneriai ir kiti interesantai!

Atsižvelgdama į LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Kauno r. VVG administracija savo darbą iki tol, kol tęsis karantinas, organizuoja nuotoliniu būdu.

...

Pradėti vertinti verslo projektai iš rezervinio sąrašo

Ne žemės ūkio verslo pradžiai arba plėtrai lapkričio mėnesį surinkome 23 projektų paraiškas. Liūdna, bet lėšų užteko tik dešimčiai aukščiausius atrankos balus surinkusių vietos projektų. Atliekant šių dešimties paraiškų tinkamumo vertinimą, paaiškėjo, kad du projektai nėra tinkami gauti paramą. Jie "užleido vietą" geriausiai įvertintiems vietos projektams iš rezervinio sąrašo. Sėkmė nusišypsojo dar trims projektams: MB "9 vėjai" projektui "Kaimo turizmo sodybos verslo aplinkos gerinimas. „Šiltnamio efektą“ sukeliančios emisijos mažinimas", UAB „Saulės kontrolė“ projektui "UAB „Saulės...

Apskrities susitikimas Prienuose

Sausio 29 dieną vyko tradicinis Kauno apskrities vietos veiklos grupių administracijos darbuotojų susitikimas. Šį kartą savo kolegas iš Kauno regiono pas save į svečius pakvietė Prienų rajono vietos veiklos grupės kolektyvas. Šie susitikimai skirti pasidalinti gerąja patirtimi, aptarti naujus veiklą reglamentuojančius teisės aktus, konsultuotis su kolegomis probleminiais klausimais. Šį kartą temos, kuriomis daugiausiai diskutavome - tai tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektų taisyklių pakeitimai ir prasidedantis vietos plėtros strategijų įgyvendinimo tarpinis vertinimas. Šis...

Startuoja valstybės parama kaimo bendruomenių veiklos finansavimui

Informuojame, kad nuo š. m. sausio 13 d. iki vasario 28 d. skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas kaimo bendruomenių veiklai finansuoti.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro...

Linksmų švenčių!

Sveikiname artėjančių švenčių proga! Linkime visiems kūrybiškumo, savitumo ir geros nuotaikos!

Mūsų sveikinimas Jums čia! :)


Įvyko projektų atrankos komiteto posėdis

2019 m. gruodžio 11 d. įvyko projektų atrankos komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtinti kvietimo Nr. 11 "Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra" metu gautų vietos projektų atrankos vertinimo rezultatai. Posėdžio nutariamoji dalis.

Bendruomenių susitikimas Panevėžiuke

Mieli Kauno rajono bendruomenininkai! Jau tradicija tapęs mūsų bendruomenių susitikimas, šiais metais vyks gruodžio 13 d. 18.13 val. Panevėžiuke! Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenė mums visiems paruošė šaunią temą. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti! Iki susitikimo!

Gruodžio 11 dieną kviečiamas valdybos posėdis

Gruodžio 11 dieną, trečiadienį įvyks Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Posėdžio vieta - Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r., posėdžio pradžia 15.30 val. Posėdžio darbotvarkė.