LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Naujienos

Tradicinis apskrities susitikimas netradicinėje erdvėje

Šiandien įvyko tradicinis Kauno apskrities vietos veiklos grupių (toliau – VVG) susitikimas. Gaila, kad šiame pandemijos kontekste susitikimas negalėjo vykti gyvai - kolegos jau išsiilgę vieni kitų, ir diskusijų, kuriose gimsta atsakymai ar nauji klausimai. Nepaisant nuotolinio formato, VVG aktyviai diskutavo, aptarė probleminius klausimus, pasidalino vietos plėtros strategijų įgyvendinimo eiga bei pažanga, o taip pat pristatė įdomiausius projektus, gavusius VVG paramą. Pasidalinsime tais įdomiais pavyzdžiais.

...

Žydinti Lietuva

Šiandien Kauno rajono VVG administracija dalyvavo teritorinio bendradarbiavimo projekto „Žydinti Lietuva“ partnerių susitikime, kuriame buvo aptarti aktualūs projekto įgyvendinimo klausimai.

Projekto „Žydinti Lietuva“ tikslas - kurti patrauklų kaimo vietovių įvaizdį žiedų, istorijos ir technologijų pagalba. Pagrindinė veikla - tai kiekvienoje VVG teritorijoje vyksiančios "Patrauklaus kaimo įvaizdžio formavimo dirbtuvės", po kurių bus atrinktos ne mažiau kaip 6 vietovės...

Svarbi informacija dėl VVG darbo organizavimo tvarkos

Atsižvelgiant į situaciją šalyje, susidariusią dėl COVID-19 bei saugodami Jūsų ir VVG darbuotojų sveikatą, kviečiame konsultuotis elektroninėmis ryšio priemonėmis ar telefonu. Iškilus būtinybei pristatyti dokumentus, prašome iš anksto susitarti telefonu.

Primename mūsų kontaktus:

Pirmininkė Kristina Švedaitė

Tel. +37068671468

...

Projektų atrankos komitetas pritarė dar 8 vietos projektams

Lapkričio 5 d. įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos ir projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) posėdis. Valdybos posėdžio metu buvo perskirstytos lėšos tarp II prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra“ priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sričių „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ ir „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į situaciją, kad veiklos srityje „...

Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad 2020 m. lapkričio 5 d. 16.00 val. vyks nuotolinis valdybos ir projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio darbotvarkė.

Tarptautinė projektų valdymo diena

Sveikiname!

Pirmą lapkričio mėnesio ketvirtadienį minima Tarptautinė projektų valdymo diena.

Ši diena skirta paskatinti viso pasaulio organizacijas įgyvendinti naujus projektus pagal nustatytus standartus ir metodiką. Tai ir projektų vadovų profesinė diena, kurios metu kviečiama įvertinti geriausius vadovus,...

Naujienos po projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdžio

Spalio 22 d. įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) ir valdybos posėdis. Trumpai pateikiame svarbiausias naujienas.

PAK posėdžio metu buvo svarstyti 3 vietos projektai gauti 14 kvietimo metu pagal priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“. Visiems šiems projektams PAK, remdamasis vertintojų išvadomis, pritarė ir rekomendavo juos teikti kitam vertinimo etapui t. y. tinkamumo skirti paramą etapui. Šie projektai yra: Domeikavos kaimo bendruomenės centro „...

Vyks valdybos posėdis

Informuojame, kad 2020 m. spalio 22 d. 16.00 val. vyks nuotolinis valdybos ir projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio darbotvarkė.

Pasibaigė kvietimai teikti paraiškas

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 30 d. 17.00 val. pasibaigė Kauno rajono kvietimai teikti paraiškas Nr. 13 – 16. Džiaugiamės, kad inovatyvi Kauno rajonui veiklos sritis „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ sulaukė susidomėjimo, gavome 5 projektų paraiškas pagal šią veiklos sritį. Kiek mažiau aktyvios buvo bendruomenės teikdamos veiklos arba vadinamuosius „minkštus“ projektus: sulaukėme 3 paraiškų pagal priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ ir 3 paraiškų pagal veiklos sritį „Jaunimo užimtumo...

Svarbi informacija planuojantiems teikti paraiškas pagal 16 kvietimą „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“

Informuojame, kad Kauno rajono vietos veiklos grupės valdyba priėmė sprendimą atnaujinti 16 kvietimo „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ paraiškos ir verslo plano formas įterpiant galimą išlaidų mokėjimo būdą - išlaidų kompensavimą su avanso mokėjimu, kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti išlaidos. Šis sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad jau patvirtinus finansavimo sąlygų aprašą ir jo priedus buvo pakeistos Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,...

16 kvietime - parama žemės ūkio produktų perdirbimui

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

Kvietimas teikti...

13 kvietime - socialinis verslas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ kodas LEADER 19.2-SAVA-8.2.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 17 val. 00 min.

...

14 kvietime - partnerystės tinklo skatinimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 17 val. 00 min.

...

15 kvietime - jaunimo užimtumo skatinimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1.

...

Konsultacijų dienos

Kauno rajono vietos veiklos grupė skelbia konsultacijų dienas, ketinantiems teikti paraiškas paramai gauti pagal kvietimą Nr. 13 "Socialinio verslo kūrimas ir plėtra".

Pirmoji konsultacijų diena - 2020 m. rugpjūčio 27 d.

Antroji konsultacijų diena - 2020 m. rugsėjo 2 d.

Susisiekite su mumis ir susitarkite dėl Jums tinkamiausio laiko!

Kontaktai: 868671468, informacija.krvvg@gmail.com

Informacinis renginys Ežerėlyje

2020 m. rugpjūčio 31 d. nuo 10.00 iki 12.00 val. Ežerėlio kultūros centre (Kauno g. 21, Ežerėlis) vyks informacinis renginys Ežerėlio bendruomenei. Pristatysime kvietimą Nr. 13 "Socialinio verslo kūrimas ir plėtra". Maloniai kviečiame dalyvauti.

Primename, kad renginio dalyviams būtina dėvėti apsaugines veido kaukes ar kitas nosį ir burną dengiančias priemones.

Informacinis renginys apie naujus kvietimus

Rugpjūčio 13 dieną Rokuose įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės organizuotas informacinis renginys, kuriame buvo pristatyti šiuo metu vykstantys kvietimai teikti paraiškas vietos projektų įgyvendinimui. Kvietimus pristatė administracijos darbuotojai Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė ir Vytautas Zubas. Buvo pristatyti trys kvietimai:

Kvietimas Nr. 14 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“, skirtas skatinti vietos iniciatyvas, bendruomeniškumą, partnerystę ir turimų išteklių efektyvų naudojimą vietos bendruomenėse. Bus siekiama gyvenimo kokybės kaimo...

Pagynė tampa Holivudu

Pagynės bendruomenės centras kviečia rugpjūčio 21-22 d. į renginį "Diena Hollywoode". Renginys organizuojamas įgyvendinant projektą "Babtų, Domeikavos ir Užliedžių seniūnijų jaunimo bendruomeniškumo ir partnerystės skatinimas organizuojant kultūrinius renginius" pagal mūsų strategijos priemonę "Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje".

Kauno rajono vietos veiklos grupės kvietimų Nr. 14 – Nr. 16 pristatymas

Kviečiame dalyvauti informaciniame renginyje. Renginys, skirtas ketinantiems teikti paraiškas Kauno rajono vietos veiklos grupei pagal šiuos kvietimus:

Kvietimas Nr. 14 "Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje" (tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti nevyriausybinė organizacija (teisinė forma asociacija ar viešoji įstaiga))....

Kviečiame konsultuotis

Kviečiame konsultuotis paraiškų rengimo ir teikimo Kauno rajono vietos veiklos grupei klausimais. Konsultuojame gyvai mūsų biure Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas, nuotoliniu būdu (Zoom, GoogleTeams ar kt.) bei telefonu ar el. paštu.

Mūsų kontaktai:

Kristina Švedaitė - tel. +370 686 71468, el. paštas informacija.krvvg@gmail.com

Vytautas Zubas – tel. +370 652 18132, el....