KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

1 kvietimas

1 kvietimo aprašymas. Į vietos plėtros strategijos Kvietimą Nr. 01 įtrauktos I prioriteto priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ ir veiklos sritis „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ bei priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“.

Visa informacija.