KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

VPS vietos projektai

Paspaudę ant nuorodos pagal priemonę/veiklos sritį, galite susipažinti su vietos projektais.


I prioritetas - Kaimo vietovių konkurencingumo didinimas ir patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas


Priemonė: Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui:

Veiklos sritys:


Priemonė: Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus:

Veiklos sritys:


Priemonė: Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje:


II prioritetas - Ekonominės veiklos įvairinimas ir paslaugų plėtra


Priemonė: Verslo kūrimas ir plėtra:

Veiklos sritys:


Priemonė: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui: