KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimai

❗️Teikti paraiškas kviesime kitais metais:

- Nuo 2024-05-06 ir nuo 2024-10-01.

‼️ Šiuo metu aktyvių kvietimų NĖRA!

Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir

priemonės/veiklos srities pavadinimas

Kvietimas galioja

Kauno rajono vietos veiklos grupės

2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija

Priemonė: Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui

nuo

iki

- veiklos sritis: Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas

Kvietimų nebus

- veiklos sritis: Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas

Kvietimų nebus

- veiklos sritis: Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas

Kvietimų nebus

Priemonė: Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus

- veiklos sritis: Jaunimo užimtumo skatinimas

Kvietimų nebus

- veiklos sritis: Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas

Kvietimų nebus

Priemonė: Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje

Kvietimų nebus

Priemonė: Verslo kūrimas ir plėtra

-veiklos sritis: Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra

Kvietimų nebus

-veiklos sritis: Socialinio verslo kūrimas ir plėtra

Kvietimų nebus

Priemonė: Parama žemės ūkio produktų perdirbimui

Kvietimų nebus

Kauno rajono vietos veiklos grupės

2024 – 2029 m. vietos plėtros strategija

1 Priemonė: Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus

2024-05-06

2024-06-17

2 Priemonė: Išmaniojo ūkininkavimo skatinimas užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus

Kvietimų nebus

3 Priemonė: Nevyriausybinių organizacijų socialinio verslo kūrimas ir plėtra užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus

Kvietimų nebus

4 Priemonė: Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus

2024-10-01

2024-11-11

5 Priemonė: Bendruomeninių organizacijų verslo kūrimas ir plėtra užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus

Kvietimų nebus

6 Priemonė: Viešųjų paslaugų kūrimas ir plėtra užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus

Kvietimų nebus