KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įgyvendiname Kauno rajono 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategiją

Čia galite su ja susipažinti.

1 kvietimo aprašymas. Į vietos plėtros strategijos Kvietimą Nr. 01 įtrauktos I prioriteto priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritis „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ ir priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“.

Visa informacija.

2017-09-01 13:15

Kvietimas Nr. 1 metu sulaukėme 6 paraiškų

Džiaugiamės aktyviausiais mūsų projektų paraiškų teikėjais ir paraiškose pateikiamomis gražiomis projektų idėjomis. Pagal VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ sulaukėme 3 paraiškų ir pagal VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus “ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ 3 paraiškų, viso – 6 paraiškų.

Informacija apie Kvietimo nr. 1 metu gautas pirmines vietos projektų...

Kovo 1 dieną vyko informacinis renginys

Kovo 1 dieną vyko antrasis informacinis renginys „Investicinių projektų įgyvendinimas pagal Kauno r. VVG vietos plėtros strategiją“.

2017-02-24 10:00

Vasario 23 dieną vyko informacinis renginys

Vasario 23 dieną vyko informacinis renginys „Investicinių projektų įgyvendinimas pagal Kauno r. VVG vietos plėtros strategiją“.

2018-04-09 11:30

Priimtas sprendimas skirti finansavimą pirmiems vietos projektams

Kovo 27 dieną vyko pirmasis Kauno rajono vietos veiklos grupės (VVG) Projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytas paramos skyrimas 4 pirmojo kvietimo vietos projektams. Komiteto nariai pritarė VVG administracijos teigiamam vertinimui ir skyrė finansavimą trims jaunimo veiklos finansavimo ir vienam infrastruktūros įrengimo projektams. Sveikiname pareiškėjus: Kauno ...

2018-02-01 15:00

Baigtas pirmo kvietimo paraiškų vertinimas

Kauno rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai užbaigė pirmojo kvietimo vietos projektų paraiškų vertinimą. Tinkamais gauti paramą pripažinti 5 projektai. Tolesnis paraiškų kelias - Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistų patikra ir pervertinimas. Tik sėkmingai įveikę šį kontrolės etapą, paraiškos bus teikiamos Projektų atrankos komitetui, kuris galutinai spręs dėl paramos skyrimo.

INFORMACIJA APIE GALUTINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO REZULTATUS

2017-11-20 13:15

Kvietimo Nr. 1 pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatai

Kviečiame susipažinti su KVIETIMO Nr.1 metu gautų pirminių vietos projektų paraiškų, pagal VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ ir pagal VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus “ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“, vertinimo rezultatais.

Kvietimo Nr. 1 metu gautų pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatai

2017-08-16 17:30

Vyko mokymai

Rugpjūčio 9 d. įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės mokymai tema „Kvietimo Nr. 1 veiklos srities „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ projektų tinkamumo sąlygos ir pirminės paraiškos pildymas“. Mokymus vedė Vytautas Zubas, Kauno r. VVG administratorius-konsultantas. ...

2017-08-07 10:00

Rugpjūčio 7 dieną mokymai „Kvietimo Nr. 1 veiklos srities „Jaunimo užimtumo skatinimas“ projektų tinkamumo sąlygos ir pirminės paraiškos pildymas“

Kauno rajono vietos veiklos grupė potencialiems vietos projektų pareiškėjams (ypač jaunimo organizacijoms) organizuoja mokymus:

Rugpjūčio 7 d.– „Kvietimo Nr. 1 veiklos srities „Jaunimo užimtumo skatinimas“ projektų tinkamumo sąlygos ir pirminės paraiškos pildymas“. Mokymus ves Kristina Kleinauskė, Kauno r. VVG administratorė-konsultantė.

2017-07-05 11:15

Liepos 4 dieną vyko informacinis renginys - Kvietimo Nr. 1 pristatymas

Liepos 4 dieną Kauno rajono vietos veiklos grupė paskelbė pirmąjį KVIETIMĄ teikti projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ priemones ir veiklos sritis: VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ ir VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ ir suorganizavo informacinį renginį - „VVG Kvietimo Nr. 1 pristatymas ir NVO veiklos stiprinimo galimybės“.

2017-07-04 15:00

Įvyks Kvietimo Nr. 1 pristatymas

Liepos 4 d. 15.00 val. organizuojamas Kauno rajono bendruomenių, jaunimo organizacijų ir kitų NVO pirmininkų susitikimas.

Renginys vyks adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas.

Susitikimo metu pristatysime paskelbtą pirmąjį kvietimą teikti paraiškas. Kvietimas startuoja nuo liepos 4 d., o paraiškos bus renkamos iki rugpjūčio 30 d....

2017-07-04 08:00

Skelbiamas Kvietimas Nr. 1

Kauno r. VVG valdybos posėdyje 2017 m. birželio 22 d. buvo patvirtinta ...

2016-11-23 15:00

Vietos plėtros strategijos viešinimo konferencija

Kauno rajono vietos veiklos grupė 2016 m. lapkričio 22 d. surengė strategijos viešinimo konferenciją.

2016-12-21 11:15

Jau žinoma kokioms strategijos priemonėms bus teikiamos paraiškos pirmame kvietime

2016 m. gruodžio 6 dieną vykusiame VVG valdybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl konkrečių vietos plėtros strategijos priemonių ir veiklos sričių įtraukimo į kvietimą Nr. 01. Buvo nutarta į vietos plėtros strategijos kvietimą Nr. 01 įtraukti I prioriteto priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ ir „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ ir priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“.

2 kvietimo aprašymas. Į vietos plėtros strategijos Kvietimą Nr. 2 įtrauktos I prioriteto priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritis „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ ir priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“.

2017-10-11 13:30

Kvietimo Nr. 2 metu sulaukta 6 paraiškų

Džiaugiamės aktyviausiais mūsų projektų paraiškų teikėjais ir paraiškose pateikiamomis gražiomis projektų idėjomis. Pagal VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ sulaukta 4 paraiškų ir pagal VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus “ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ 2 paraiškų, viso – 6 paraiškų.

Informacija apie Kvietimo nr. 2 metu užregistruotas pirmines vietos...

Informacinis renginys „Kvietimo Nr. 2 veiklos srities „Jaunimo užimtumo skatinimas“ projektų tinkamumo sąlygos ir pirminės paraiškos pildymas“

Kauno rajono vietos veiklos grupė potencialiems vietos projektų pareiškėjams (ypač jaunimo organizacijoms ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms) organizuoja informacinį renginį:

Rugsėjo 20 d.– „Kvietimo Nr. 2 veiklos srities „Jaunimo užimtumo skatinimas“ projektų tinkamumo sąlygos ir pirminės paraiškos pildymas“. Renginį ves Kristina Kleinauskė, Kauno r. VVG administratorė-konsultantė.

Renginio pradžia 15.00 val., pabaiga – 17.00 val.

2017-08-31 08:00

Skelbiamas Kvietimas Nr. 2

Kauno r. VVG valdyba, 2017 m. rugpjūčio 17 d. ir 23 d. vykusiuose posėdžiuose patvirtino Kvietimo Nr. 2 teikti paraiškas finansavimo aprašus. Kauno rajono vietos veiklos grupė nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. 08:00 val. iki 2017 m. spalio 10 d. 17:00 val.kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis. Tai priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritis „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ ir priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus “ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“.

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1

Kvietimo dokumentaciją galite rasti puslapyje Teikiantiems paraiškas:

2018-05-21 16:45

Kvietimo Nr. 3 metu sulaukta 8 vietos projektų paraiškų

Gegužės 15 dieną pasibaigė kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“. Pateikti 8 vietos projektai. Su jų sąrašu galima susipažinti čia:

2018-04-09 08:45

Startuoja iš karto 3 kvietimai teikti paraiškas

Balandžio 9 dieną startuoja 3 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno ...

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Kvietimo dokumentaciją galite rasti puslapyje Teikiantiems paraiškas:

2018-05-21 17:00

Žemės ūkio produktų perdirbimas pareiškėjų nesudomino

Gegužės 15 dieną baigėsi Kvietimas Nr. 4 paraiškų teikimui pagal vietos plėtros strategijos priemonę „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9. Deja neatsirado pareiškėjų, kurie būtų susidomėję šia priemone, nei viena paraiška nebuvo pateikta.

2018-03-30 13:15

Startuoja iš karto 3 kvietimai teikti paraiškas

Balandžio 9 dieną startuoja 3 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:

Kvietimas Nr. 3. Veiklos sritis „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr...

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ priemonę Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos srities „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1.

Kvietimo dokumentaciją galite rasti puslapyje Teikiantiems paraiškas:

2018-05-21 17:15

Pateiktos 4 paraiškos visuomeninės paskirties pastatams statyti ar atnaujinti

Gegužės 15 dieną pasibaigė kvietimas Nr. 5 teikti vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros strategijos priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1 Pateiktos 4 paraiškos visuomeninės paskirties pastatams statyti ar atnaujinti. Su jų sąrašu galima susipažinti čia:

2018-04-09 14:15

Startuoja iš karto 3 kvietimai teikti paraiškas

Balandžio 9 dieną startuoja 3 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:

Kvietimas Nr. 3. Veiklos sritis „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1;

Kvietimas Nr. 4. Priemonė „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9;

Kvietimas Nr. 5. Veiklos sritis „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1.

Detali informacija apie kvietimų sąlygas pateikiama šioje svetainėje, taip pat Kauno raj. vietos veiklos grupės biure arba telefonais. Kontaktai čia:

Kvietimai baigiasi gegužės 15 dieną 17 valandą.

Kvietimas Nr. 8 skirtas VPS priemonės „Jaunimo įsitraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sričiai „Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas“ LEADER-19.2-SAVA-6.2.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. gegužės 7 d. 8 val. 30 min. iki 2019 m. liepos 2 d. 17 val. 30 min.

Kvietimo dokumentacija

2019-04-24 14:00

Kvietimas Nr. 9 skirtas VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sričiai „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.3

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. gegužės 7 d. 8 val. 30 min. iki 2019 m. liepos 2 d. 17 val. 30 min.

Kvietimo dokumentacija

2019-04-29 13:45

Kvietimas Nr. 10 skirtas VPS priemonei „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-9

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. gegužės 7 d. 8 val. 30 min. iki 2019 m. liepos 2 d. 17 val. 30 min.

Kvietimo dokumentacija

2019-04-29 14:00

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. rugsėjo 12 d. 8 val. 30 min. iki 2019 m. lapkričio 11 d. 17 val. 30 min.


Įgyvendinantiems projektus

2019-09-18 15:30

Kvietimas verslui


Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. rugsėjo 12 d. 8 val. 30 min. iki 2019 m. lapkričio 11 d. 17 val...

Naujienos

Susitikimas dėl Kauno r. VVG VPS rengimo su verslo sektoriumi

Kovo 24 d. 14 val. susitikimas ONLINE per TEAMS

Kviečiame dalyvauti Kauno rajono VVG teritorijos:

- verslą vykdančius,

- planuojančius kurti ir plėsti verslininkus ūkininkus,

- individualius asmenis.

Susitikimo metu dėliosime prioritetus dėl kito LEADER...

Susitikimas dėl Kauno r. VVG VPS rengimo su NVO ir valdžios sektoriumi

Kovo 23 d. 15 val.. susitikimas ONLINE per TEAMS, kuriame kviečiame dalyvauti Kauno rajono VVG teritorijos:

- nevyriausybines organizacijas,

- bendruomenines organizacijas,

- jaunimo organizacijas,

- vietos valdžios atstovus,

- savivaldybės biudžetines...

Valdybos posėdis

Vyks Kauno r. VVG valdybos posėdis kovo 16 d. 17 val. per Teams programą.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vietos plėtros strategijos pakeitimo susijusio su viškontraktavimo galimybėmis;
2. Dėl kvietimo Nr. 25 finansavimo sąlygų aprašo, jo priedų ir skelbimo patvirtinimo;
3. Dėl kvietimo Nr....

Kauno rajono ORGANIZACIJŲ APKLAUSA

Užpildykite anketą ir prisidėkite prie Kauno rajono VVG naujosios 2024 – 2027 m. vietos plėtros strategijos rengimo.

Taip pat labai prašome PASIDALINTI šios apklausos anketa su savo kolegomis bei kitomis Kauno r. organizacijomis, savo FB puslapyje ir pan.

Siekiame,...

Įvyko visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

Vasario 9 d. Kauno r. VVG nariai Rokuose susirinko į informacinį renginį bei visuotinį narių susirinkimą. Susirinkimas organizuotas mišriu būdu. Nariai galėjo atvykti gyvai arba jame dalyvauti nuotoliniu būdu.

Susirinkimo metu: