KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Kviečiame į mokymus

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į mokymus "Komandos darbo svarba įgyvendinant vietos projektus“. Mokymai vyks 2018 m. gegužės 31 d. 9.00 val., Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas, lektorė – A. Nargėlaitė (UAB „Pokyčių valdymas“).

Mokymų metu bus aptariama komandinio...

Įvyko mokymai "Bendruomeninės veiklos dokumentų rengimas ir tvarkymas“

Mokymai "Bendruomeninės veiklos dokumentų rengimas ir tvarkymas“ įvyko 2018 m. gegužės 24 d., juos vedė lektorė – Sigita Vengraitytė.

Mokymų metu buvo aptarta bendrieji dokumentų rengimo (spausdinimo) reikalavimai, dokumentų rekvizitai, jų įforminimo reikalavimai, siunčiamų dokumentų (raštų, dalykinių laiškų, pažymų, įgaliojimų) rengimo ir įforminimo reikalavimai, vidaus dokumentų (aktų, protokolų, pažymų) rengimo ir įforminimo...

Pasirašyta vietos projekto įgyvendinimo sutartis

Kauno rajono vietos veiklos grupė 2018 m. gegužės 25 d. pasirašė vietos projekto vykdymo sutartį su Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomene. Jai skirta parama vietos projektui „100 sporto akimirkų Kauno rajonui". Projekto metu bus pristatytos Kauno rajono bendruomenių jaunimui galimybės užsiimti sportine veikla ne tik mieste, bet ir kaimo vietovėse. 2018 metų vasarą planuojama organizuoti sporto stovyklą jaunuoliams iš trijų Kauno rajono bendruomenių. Projektas įgyvendinimas pagal Kauno rajono 2016 -2022 m. vietos plėtros strategijos...

Kviečiame į mokymus

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į mokymus "Bendruomeninės veiklos dokumentų rengimas ir tvarkymas“. Mokymai vyks 2018 m. gegužės 24 d. 9.00 val., Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas, lektorė – S. Vengraitytė (UAB „Pokyčių valdymas“).

Mokymų metu bus aptariama...

Gegužės 23 d. vyks valdybos posėdis

Gegužės 23 d. 16.00 val. kviečiame dalyvauti valdybos posėdyje, kuris vyks adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas. Posėdžio darbotvarkę rasite čia.

Įvyko mokymai "Organizacijos įvaizdžio formavimas ir vietos projektų viešinimas socialiniuose tinkluose

2018 m. gegužės 8 d. Nemuno g. 14, Rokuose įvyko mokymai potencialiems vietos projektų teikėjams „Organizacijos įvaizdžio formavimas ir vietos projektų viešinimas socialiniuose tinkluose“, kuriuos vedė lektorė – Aiša Nargėlaitė.

Mokymų metu buvo aptariama organizacijos įvaizdžio samprata, vietos projektų viešinimo reikšmė, identiteto kūrimas, visuomeninių organizacijų įvaizdžio ir vietos projektų viešinimo kampanijos formavimas,...

Kauno apskrities VVG susitikimas Jonavoje

Gegužės 17 dieną Kauno apskrities vietos veiklos grupių administracijų darbuotojai rinkosi Jonavoje. Vyko tradicinis apskrities susitikimas. Po trumpo Jonavos rajono savivaldybės mero Eugenijaus Sabučio pasveikinimo, susirinkusieji VVG atstovai kibo į darbus: reikėjo aptarti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijas, teisės aktų naujausius pakeitimus, pasibaigusį bendradarbiavimo projektų kvietimą. Diskusiją moderavo Kauno apskrities atstovė Vietos veiklos grupių tinklo valdyboje, Kauno rajono VVG pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė. Didžiausia tokių susitikimų nauda - konkrečių...

Kauno apskrities VVG susitikimas Jonavoje

Gegužės 17 dieną Kauno apskrities vietos veiklos grupių administracijų darbuotojai rinkosi Jonavoje. Vyko tradicinis apskrities susitikimas. Po trumpo Jonavos rajono savivaldybės mero Eugenijaus Sabučio pasveikinimo, susirinkusieji VVG atstovai kibo į darbus: reikėjo aptarti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijas, teisės aktų naujausius pakeitimus, pasibaigusį bendradarbiavimo projektų kvietimą. Diskusiją moderavo Kauno apskrities atstovė Vietos veiklos grupių tinklo valdyboje, Kauno rajono VVG pirmininkė Kristina Švedaitė-...

Kviečiame į mokymus

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į mokymus "Organizacijos įvaizdžio formavimas ir vietos projektų viešinimas socialiniuose tinkluose“. Mokymai vyks 2018 m. gegužės 18 d. 9.00 val., Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas, lektorė – A. Nargėlaitė (UAB „Pokyčių valdymas“).

...

Pasibaigė kvietimai teikti paraiškas

2018 m. gegužės 15 d. pasibaigė Kauno rajono vietos veiklos grupės kvietimai Nr. 3 „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. 4 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ ir Nr. 5 „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ teikti paraiškas.

Galime pasidžiaugti, kad kvietimui Nr. 5 „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ pateiktos 4 vietos projektų paraiškos, ir tai yra maksimalus šiai veiklos sričiai projektų skaičius, suplanuotas Kauno rajono 2016 -2022 m. vietos plėtros strategijoje. Kvietimas...

Įvyko valdybos ir projektų atrankos komiteto posėdžiai

2018 m. gegužės 9 d. įvyko valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta paramos skyrimas projektams, pateiktiems pagal Kauno rajono vietos plėtros 2016 - 2022 m. strategijos kvietimą teikti paraiškas Nr. 2, taip pat aptarti klausimai dėl dalyvavimo Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje, parodoje „Agrobalt“.

Projektų atrankos komiteto posėdyje buvo paskirta parama...

Įvyko mokymai "Vietos projektų idėjų generavimas, įgyvendinimas ir valdymas"

2018 m. gegužės 8 d. Nemuno g. 14, Rokuose įvyko mokymai potencialiems vietos projektų teikėjams „Vietos projektų idėjų generavimas, įgyvendinimas ir valdymas“, kuriuos vedė lektorė – Ieva Adomaitytė-Subačienė.

Mokymų metu buvo aptariama vietos projektų idėjų generavimas, projekto poreikių išsiaiškinimas, vietos projektų idėjų loginė...

Gegužės 9 d. vyks valdybos posėdis

Gegužės 9 d. 16.00 val. kviečiame dalyvauti valdybos posėdyje, kuris vyks Rokų seniūnijos posėdžių salėje (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas). Posėdžio darbotvarkę rasite čia.

Kviečiame į mokymus

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į mokymus "Vietos projektų idėjų generavimas, įgyvendinimas ir valdymas“. Mokymai vyks 2018 m. gegužės 8 d. 9.00 val., Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas, lektorė – I. Adomaitytė-Subačienė (UAB „Pokyčių valdymas“).

Mokymų metu bus aptariama vietos projektų idėjų generavimas, projekto poreikių išsiaiškinimas, vietos projektų idėjų loginė matrica, efektyvus projektų idėjų valdymas – reikalavimai ir praktika;...

Pasirašyta vietos projekto įgyvendinimo sutartis

Kauno rajono vietos veiklos grupė 2018 m. balandžio 25 d. pasirašė vietos projekto vykdymo sutartį su Ringaudų bendruomenės centru. Jam skirta parama vietos projektui „Daugiafunkcinės sporto aikštelės įrengimas prie Ringaudų bendruomenės centro“. Projekte numatyta sutvarkyti ir atnaujinti Ringaudų bendruomenėje esančią viešąją erdvę, rekonstruojant seną tinklinio aikštelę į daugiafunkcinę sporto aikštelę bei pritaikyti ją krašto gyventojų...

Susitikimas su potencialiais pareiškėjais

2018 m. balandžio 24 d. Kauno rajono vietos veiklos grupė susitiko su potencialiais vietos projektų paraiškų teikėjais informaciniame renginyje - mokymuose "Kvietimų teikti paraiškas Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 dokumentacijos rengimas". Renginio metu buvo aptarti vietos projektams bei paraiškų teikėjams keliami tinkamumo reikalavimai, paraiškų pildymo ypatumai pagal kvietimus Nr. 3 „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. 4 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ ir Nr. 5 „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir...

Kviečiame į įnformacinį renginį - mokymus

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į informacinį renginį "Kvietimų teikti paraiškas Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 dokumentacijos rengimas".

Renginio pradžia 2018 m. balandžio 24 d. 13.30 val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas.

Renginio metu bus aptarti vietos projektų paraiškų...

Pristatėme kvietimus teikti paraiškas

Kauno rajono vietos veiklos grupė pristatė kvietimus Nr. 3 "Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra", Nr. 4 "Parama žemės ūkio produktų perdirbimui" ir Nr.5 "Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas" Kauno rajono bendruomenei. Informaciniai renginiai vyko Karmėlavos, Babtų, Raudondvario, Domeikavos, Alšėnų seniūnijose bei Kauno rajono savivaldybės administracijoje. Informacinių renginių tikslas - skleisti žinią apie galimybę gauti paramą ekonominės veiklos įvairinimui bei paslaugų plėtrai. Kauno rajono vietos veiklos grupė džiaugiasi, kad renginių dalyviai buvo motyvuoti, jau...

Kviečiame į informacinius renginius

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į informacinius renginius, skirtus kvietimų Nr. 3, Nr. 4 ir Nr.5 pristatymui.

2018 m. balandžio 18 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės administracijoje, Savanorių pr. 371, Kaunas. Renginys skirtas Kauno rajono bendruomenei. Renginio programą rasite čia.

...

Kviečiame į informacinius renginius

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į informacinius renginius, skirtus kvietimų Nr. 3, Nr. 4 ir Nr.5 pristatymui.

2018 m. balandžio 16 d. 11 val. Domeikavos seniūnijoje, Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno rajonas. Renginys skirtas Domeikavos, Vandžiogalos, Lapių ir Užliedžių seniūnijų bendruomenėms. Renginio programą rasite čia.

2018 m. balandžio 16 d. 15 val. Karmėlavos seniūnijoje Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno rajonas. Renginys skirtas Karmėlavos ir Neveronių seniūnijų bendruomenėms. Renginio programą rasite...