KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Kauno rajone – bendruomeninės veiklos administratoriai

Savo veiklą pradėjo bendruomeninio darbo administratoriai. Kauno rajonas ypatingas tuo, jog jame yra beveik 100 bendruomeninių organizacijų. Nors organizacijų ir daug, tačiau ne visos jos veikia aktyviai. Siekiant suaktyvinti bendruomenes pasitelkti bendruomeninio darbo administratoriai. Administratorių funkcijos apima bendruomenės telkimą ir aktyvinimą, kad ji pati galėtų priimti sprendimus, seniūnijų gyventojų skatinimą dalyvauti, tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus,...

Susitikimas su Nacionaline mokėjimo agentūra

Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – NMA) kovo 13 dieną rengė jau paskutinįjį vietos veiklos grupių (toliau – VVG) atstovų ir NMA atstovų susitikimą. Susitikimą moderavo NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja V. Liukpetrytė Susitikime dalyvavo Žemės ūkio ministerijos atstovė I. Javičienė, Sūduvos, Plungės, Anykščių, Varėnos, Jonavos, Kalvarijos, Vilniaus, Pajūrio krašto, Šalčininkų, Marijampolės, Kauno, Akmenės, Molėtų ir Šiaulių VVG atstovai. NMA pateikė atsakymus į iš anksto užduotus klausimus, pristatė verslo plano...

Apskrities susitikimas Kėdainiuose

Kovo 2 dieną Kauno apskrities vietos veiklos grupių atstovai (toliau - VVG) rinkosi Kėdainiuose į eilinį darbinį susitikimą. Kauno rajono VVG atstovavo pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė, vyriausioji finansininkė Edita Varapeckienė, administratorė-konsultantė Kristina Kazlauskaitė-Zumarienė ir projekto administratorė Rasa Naudžienė. Susitikimo metu kolegiškai buvo dalinamasi vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, aptartos susitikimų su Nacionaline mokėjimo agentūra (toliau - NMA) patirtys, dalinamasi bendradarbiavimo projektų idėjomis. Atskiro dėmesio sulaukė...

Informacija apie galutinių vietos projektų paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus

Kauno rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai užbaigė antrojo kvietimo vietos projektų paraiškų vertinimą. Tinkamais gauti paramą pripažinti 4 projektai. Tolesnis paraiškų kelias - Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistų patikra ir pervertinimas. Tik sėkmingai įveikę šį kontrolės etapą, paraiškos bus teikiamos Projektų atrankos komitetui, kuris galutinai spręs dėl paramos skyrimo.

...

Dalyvavome mokymuose

Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – Kauno rajono VVG) atstovai dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos organizuojamame mokymų cikle vietos veiklos grupių darbuotojams ir valdybų nariams. 2018 m. sausio 31 d. mokymuose „Paramos projektų administravimas ir valdymas“ Kauno rajono VVG darbuotojai kartu su lektore I. Adomaityte-Subačiene analizavo esminę paramos projektų struktūrą bei valdymo ypatumus. 2018 m. vasario 6 d. mokymuose VVG darbuotojams „Viešieji prikimai“ lektorius T. Vasiliauskas sudėliojo esminius akcentus susijusius su Viešųjų pirkimų įstatymo...

Kvietimo Nr. 2 paraiškų vertinimas

Atlikus pirminių paraiškų vertinimą, Kvietimo Nr. 2 keturi pareiškėjai (iš šešių, pateikusių pirmines paraiškas) įgijo teisę teikti galutines paraiškas. Visi atrinkti pareiškėjai galutines paraiškas pateikė. Jau įvyko šių paraiškų administracinis vertinimas, visos paraiškos įvertintos teigiamas. Šiuo metu vyksta galutinių paraiškų tinkamumo finansuoti vertinimas.

INFORMACIJA APIE GALUTINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

Baigtas pirmo kvietimo paraiškų vertinimas

Kauno rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotojai užbaigė pirmojo kvietimo vietos projektų paraiškų vertinimą. Tinkamais gauti paramą pripažinti 5 projektai. Tolesnis paraiškų kelias - Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistų patikra ir pervertinimas. Tik sėkmingai įveikę šį kontrolės etapą, paraiškos bus teikiamos Projektų atrankos komitetui, kuris galutinai spręs dėl paramos skyrimo.

INFORMACIJA APIE GALUTINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO REZULTATUS

Sausio 26 dieną vyks valdybos posėdis

Sausio 26 dieną organizuojamas valdybos posėdis, kuris vyks elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Posėdžio darbotvarkė čia.

...

Naujienos iš Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos renginio

Sausio 19 – 20 dienomis Druskininkuose vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (toliau – LKBS) organizuoto konkurso „Kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių 2017 metų pasiekimai ir projektų idėjos“. Renginio metu dalyviai susipažino su Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos (toliau - LVBOS) foto konkurso – „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“ kaimiškųjų bendruomenių geriausiomis nuotraukomis ir jų autoriais, kuriuos apdovanojo...

Paraiškų priėmimas 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 ,,Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.
Atnaujintų taisyklių nuorodą rasite...

Kviečiame verslininkus konsultuotis

Kauno rajono vietos veiklos grupė organizuoja konsultacijas verslininkams ir svajojantiems apie verslą. Konsultacijos jau vyko gruodžio 14 dieną 9-12 valandomis ir dar įvyks gruodžio 19 dieną 13-16 valandomis. Konsultacijų tema - Kaimo plėtros programos lėšų pritraukimas verslo plėtrai arba pradžiai.

Apskrities susitikimas Raseiniuose

Gruodžio 13 dieną Kauno apskrities vietos veiklos grupių administracijų atstovai rinkosi Raseiniuose - vyko tradicinis darbinis susitikimas. Kauno rajono vietos veiklos grupę atstovavo pirmininkė, administracijos vadovė Kristina Švedaitė-Damašė ir administratorius - konsultantas Vytautas Zubas. Aptariamų klausimų ir diskusijų, kaip ir kituose susitikimuose, buvo gausu. Visi dalinosi įspūdžiais apie vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ypatybes ir specifiką, konsultavo kolegas, kaip vienu ar kitu klausimu reikėtų pasielgti. Daug dėmesio buvo skiriama vietos plėtros strategijų keitimo...

Gruodžio 14 dieną vyks valdybos posėdis

2017 m. gruodžio 14 d. 16.00 val., adresu J.Borutos g. 23, Rokai, Kaunas vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė čia.

Įvyko Kauno r. VVG valdybos ir administracijos darbuotojų mokymai

2017-12-11 dieną įvyko mokymai Kauno r. VVG administracijos darbuotojams ir valdybos nariams svarbia tema „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo komandos darbo ypatumai“. Sėkmingas vietos plėtros strategijos įgyvendinimas priklauso ne tik nuo administracijos darbuotojų profesionalumo, bet ir nuo valdybos narių sprendimų. Dirbame kartu, todėl svarbu dirbti kaip darniai komandai.

Lektorė dr. Irma Spūdytė mokymu metu ypač akcentavo, kad įgyvendinant VPS svarbus komandinis darbas...

Įvyko 4-asis bendruomenių susitikimas

Gruodžio 7 dieną Voškoniuose įvyko informacinis VVG renginys ir 4-asis bendruomenių susitikimas, kurio metu Kauno rajono bendruomenės turėjo galimybę ne tik stebėti Voškonių teatro grupės spektaklį „Linksmi pinigai“, bet ir išgirsti apie Kauno r. VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimą bei galimybes gauti paramą verslo kūrimui ar plėtrai.

Renginyje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Paulius Visockas, direktoriaus pavaduotojas Šarūnas Šukevičius, kiti VVG nariai ir bendruomenių atstovai.

VVG pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė prisiminė pirmąjį...

Įvyko mokymai „Viešieji pirkimai pradedantiesiems“

2017 m. gruodžio 6 d. Kauno rajono VVG vyko paskutiniai mokymai šiais metais, skirti pradedantiems darbus viešųjų pirkimų organizatoriams. Lektorius Tomas Seikalis supažindino dalyvius nuo ko reikia pradėti viešuosius pirkimus, kaip juos organizuoti. Daugiausiai dėmesio skirta mažos vertės pirkimams vykdyti. Lektorius pabrėžė, kad Mažos vertės pirkimų aprašas yra pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujantis vykdomi mažos vertės pirkimai ir, kad nebereikia organizacijoms...

Vyks Kauno r. VVG valdybos ir administracijos darbuotojų mokymai

Gruodžio 11 d. organizuojami Kauno rajono vietos veiklos grupės mokymai tema - „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo komandos darbo ypatumai" skirti administracijos darbuotojams ir valdybai. Mokymus ves lektorė - dr. Irma Spūdytė.

Mokymų programa pridedama.

4-asis bendruomenių renginys gruodžio 7 d. Voškonyse

Kviečiame jus dalyvauti 4 metus iš eilės organizuojamame Kauno rajono bendruomenių susitikime - informaciniame renginyje, kuris vyks gruodžio 7 d. 15 val. Voškonių laisvalaikio salėje (Taikos g. 3, Voškonių k., Domeikavos seniūnija).

Apie galimybę dalyvauti prašome informuoti iki gruodžio 4 d. 12 val. el. paštu: projektai.krvvg@gmail.com arba telefonais: 8 37 436002, 8 614 11957.

Iš organizacijos gali dalyvauti iki 5 atstovų.

Į renginį kiekviena bendruomenė atsiveža po bendruomeninį žaisliuką,...

Kviečiame į mokymus "Viešieji pirkimai pradedantiesiems" gruodžio 6 d.

Kauno r. VVG organizuoja paskutinius šiais metais Viešųjų pirkimų mokymus, skirtus PRADEDANTIESIEMS.

Mokymai vyks gruodžio 6 d. 9-17 val. adresu: Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.

Dalyvių skaičius ribotas, registracija vykdoma...