KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Kviečiame į mokymus

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į mokymus "Organizacijos įvaizdžio formavimas ir vietos projektų viešinimas socialiniuose tinkluose“. Mokymai vyks 2018 m. gegužės 18 d. 9.00 val., Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas, lektorė – A. Nargėlaitė (UAB „Pokyčių valdymas“).

...

Pasibaigė kvietimai teikti paraiškas

2018 m. gegužės 15 d. pasibaigė Kauno rajono vietos veiklos grupės kvietimai Nr. 3 „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. 4 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ ir Nr. 5 „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ teikti paraiškas.

Galime pasidžiaugti, kad kvietimui Nr. 5 „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ pateiktos 4 vietos projektų paraiškos, ir tai yra maksimalus šiai veiklos sričiai projektų skaičius, suplanuotas Kauno rajono 2016 -2022 m. vietos plėtros strategijoje. Kvietimas...

Įvyko valdybos ir projektų atrankos komiteto posėdžiai

2018 m. gegužės 9 d. įvyko valdybos posėdis, kurio metu buvo svarstyta paramos skyrimas projektams, pateiktiems pagal Kauno rajono vietos plėtros 2016 - 2022 m. strategijos kvietimą teikti paraiškas Nr. 2, taip pat aptarti klausimai dėl dalyvavimo Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje, parodoje „Agrobalt“.

Projektų atrankos komiteto posėdyje buvo paskirta parama...

Įvyko mokymai "Vietos projektų idėjų generavimas, įgyvendinimas ir valdymas"

2018 m. gegužės 8 d. Nemuno g. 14, Rokuose įvyko mokymai potencialiems vietos projektų teikėjams „Vietos projektų idėjų generavimas, įgyvendinimas ir valdymas“, kuriuos vedė lektorė – Ieva Adomaitytė-Subačienė.

Mokymų metu buvo aptariama vietos projektų idėjų generavimas, projekto poreikių išsiaiškinimas, vietos projektų idėjų loginė...

Gegužės 9 d. vyks valdybos posėdis

Gegužės 9 d. 16.00 val. kviečiame dalyvauti valdybos posėdyje, kuris vyks Rokų seniūnijos posėdžių salėje (Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas). Posėdžio darbotvarkę rasite čia.

Kviečiame į mokymus

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į mokymus "Vietos projektų idėjų generavimas, įgyvendinimas ir valdymas“. Mokymai vyks 2018 m. gegužės 8 d. 9.00 val., Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas, lektorė – I. Adomaitytė-Subačienė (UAB „Pokyčių valdymas“).

Mokymų metu bus aptariama vietos projektų idėjų generavimas, projekto poreikių išsiaiškinimas, vietos projektų idėjų loginė matrica, efektyvus projektų idėjų valdymas – reikalavimai ir praktika;...

Pasirašyta vietos projekto įgyvendinimo sutartis

Kauno rajono vietos veiklos grupė 2018 m. balandžio 25 d. pasirašė vietos projekto vykdymo sutartį su Ringaudų bendruomenės centru. Jam skirta parama vietos projektui „Daugiafunkcinės sporto aikštelės įrengimas prie Ringaudų bendruomenės centro“. Projekte numatyta sutvarkyti ir atnaujinti Ringaudų bendruomenėje esančią viešąją erdvę, rekonstruojant seną tinklinio aikštelę į daugiafunkcinę sporto aikštelę bei pritaikyti ją krašto gyventojų...

Susitikimas su potencialiais pareiškėjais

2018 m. balandžio 24 d. Kauno rajono vietos veiklos grupė susitiko su potencialiais vietos projektų paraiškų teikėjais informaciniame renginyje - mokymuose "Kvietimų teikti paraiškas Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 dokumentacijos rengimas". Renginio metu buvo aptarti vietos projektams bei paraiškų teikėjams keliami tinkamumo reikalavimai, paraiškų pildymo ypatumai pagal kvietimus Nr. 3 „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. 4 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ ir Nr. 5 „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir...

Kviečiame į įnformacinį renginį - mokymus

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į informacinį renginį "Kvietimų teikti paraiškas Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 dokumentacijos rengimas".

Renginio pradžia 2018 m. balandžio 24 d. 13.30 val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas.

Renginio metu bus aptarti vietos projektų paraiškų...

Pristatėme kvietimus teikti paraiškas

Kauno rajono vietos veiklos grupė pristatė kvietimus Nr. 3 "Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra", Nr. 4 "Parama žemės ūkio produktų perdirbimui" ir Nr.5 "Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas" Kauno rajono bendruomenei. Informaciniai renginiai vyko Karmėlavos, Babtų, Raudondvario, Domeikavos, Alšėnų seniūnijose bei Kauno rajono savivaldybės administracijoje. Informacinių renginių tikslas - skleisti žinią apie galimybę gauti paramą ekonominės veiklos įvairinimui bei paslaugų plėtrai. Kauno rajono vietos veiklos grupė džiaugiasi, kad renginių dalyviai buvo motyvuoti, jau...

Kviečiame į informacinius renginius

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į informacinius renginius, skirtus kvietimų Nr. 3, Nr. 4 ir Nr.5 pristatymui.

2018 m. balandžio 18 d. 9.00 val. Kauno rajono savivaldybės administracijoje, Savanorių pr. 371, Kaunas. Renginys skirtas Kauno rajono bendruomenei. Renginio programą rasite čia.

...

Kviečiame į informacinius renginius

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į informacinius renginius, skirtus kvietimų Nr. 3, Nr. 4 ir Nr.5 pristatymui.

2018 m. balandžio 16 d. 11 val. Domeikavos seniūnijoje, Bažnyčios g. 2, Domeikava, Kauno rajonas. Renginys skirtas Domeikavos, Vandžiogalos, Lapių ir Užliedžių seniūnijų bendruomenėms. Renginio programą rasite čia.

2018 m. balandžio 16 d. 15 val. Karmėlavos seniūnijoje Vilniaus g. 65A, Karmėlava, Kauno rajonas. Renginys skirtas Karmėlavos ir Neveronių seniūnijų bendruomenėms. Renginio programą rasite...

Įvyko visuotinis narių susirinkimas

2018 m. balandžio 12 d. Raudondvario oranžerijoje įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė pristatė kvietimus teikti paraiškas Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 pagal priemones „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“, „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ ir „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“. Vietos veiklos grupės nariai patvirtino pirmininkės ir valdybos veiklos ataskaitą už 2017 metus, finansinę ir revizoriaus ataskaitas taip pat aptarė organizacijos veiklos...

​Pasirašytos vietos projektų paramos sutartys

Kauno rajono vietos veiklos grupė, balandžio 12 d. pasirašė vietos projektų vykdymo sutartis su vietos projektų vykdytojais, kurie buvo pateikę projektų paraiškas pagal VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-6.1

Sutartis pasirašyta su Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomene,...

Kviečiame į visuotinį narių susirinkimą balandžio 12 d.

2018 m. balandžio 12 d. 16.30 val. adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas (Raudondvario oranžerija) organizuojamas visuotinis Kauno rajono vietos veiklos grupės narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl Kvietimų Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 pristatymo nariams;

  2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2017 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

  3. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų už 2017 m. tvirtinimo.

    ...

Kolegų iš Lenkijos vizitas

Balandžio 6 d. Kauno rajono vietos veiklos grupę (toliau – Kauno rajono VVG) lankė kolegos iš Lenkijos Vakarių Pamario vaivadijos vietos veiklos grupės „Lider Pojezierza“ (toliau – VVG „Lider Pojezierza“). Kolegų vizitas buvo tikslinis – juo siekta detaliai aptarti kartu įgyvendinamo tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Jie skrenda“ įgyvendinimo eigą.

Atstovai iš VVG „Lider Pojezierza“ Raudondvario dvare buvo svetingai sutikti Kauno rajono mero V. Makūno, Kauno rajono VVG pirmininkės K. Švedaitės-Damašės, VšĮ „Raudondvario...

Kviečiame į informacinį renginį

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į informacinį renginį "Kvietimų teikti paraiškas Nr. 3, Nr. 4. ir Nr. 5 pristatymas Kauno rajono bendruomenei".

Renginio pradžia 2018 m. balandžio 12 d. 15.00 val. Pilies takas 1, Kauno rajonas.

Renginio metu bus pristatyti kvietimai teikti paraiškas Nr. 3 "Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra", Nr. 4. "Parama ne žemės ūkio produktų perdirbimui" ir nr. 5 "Kaimo vietovei svarbiausių pastatų...

Priimtas sprendimas skirti finansavimą pirmiems vietos projektams

Kovo 27 dieną vyko pirmasis Kauno rajono vietos veiklos grupės (VVG) Projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdžio metu buvo svarstytas paramos skyrimas 4 pirmojo kvietimo vietos projektams. Komiteto nariai pritarė VVG administracijos teigiamam vertinimui ir skyrė finansavimą trims jaunimo veiklos finansavimo ir vienam infrastruktūros įrengimo projektams. Sveikiname pareiškėjus: Kauno rajono jaunimo organizacijų sąjungą „Apvalusis stalas“, Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenę, Samylų bendruomenės centrą ir Ringaudų bendruomenės centrą, kurių projektams buvo skirta parama. Netrukus...

Startuoja iš karto 3 kvietimai teikti paraiškas

Balandžio 9 dieną startuoja 3 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:

Kvietimas Nr. 3. Veiklos sritis „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1,

Kvietimo Nr. 3 dokumentacija

Kvietimas Nr. 4. Priemonė „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9,

...

Įvyko informacinis renginys

Kovo 29 d. įvyko informacinis renginys „Vietos projektų, pateiktų kvietimų teikti paraiškas Nr. 1 ir Nr. 2 metu, įgyvendinimo ypatumai“, skirtas kvietimų Nr. 1 ir Nr. 2 vietos projektų vykdytojams. Renginio metu buvo aptarti vietos projektų įgyvendinimo ypatumai, susiję su vietos projekto įgyvendinimo sutartimis, viešaisiais pirkimais, savanoriškais darbais, mokėjimo prašymais bei projekto viešinimu. Renginį vedė Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė, atskirus vietos projektų įgyvendinimo aspektus pristatė VVG administracijos...