KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Prasideda bendruomenių projektų įgyvendinimas

Kauno rajono vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų užimtumo kokybė nuo šių metų pavasario gerokai pagerės prasidėjus projektų pagal priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ ir veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ įgyvendinimui.

Kulautuvos, Batniavos, Raudondvario, Babtų, Pagynės, Panevėžiuko, Ežerėlio, Zapyškio, Raudondvario, Vandžiogalos, Užliedžių, Giraitės, Domeikavos ir Voškonių bendruomenės ruošiasi partnerystės renginiams...

Susirinkimas Kėdainiuose

Kovo 20 dieną įvyko Kauno apskrities vietos veiklos grupių (VVG) administracijos darbuotojų tradicinis susitikimas. Susitikimo šeimininkais šį kartą buvo Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracija, jie kolegas pakvietė susitikti Sirutiškyje. Pagrindinės temos, kurias aptarėme susitikime: paramos sutarčių rengimo ir pasirašymo peripetijos, optimalus valdybos narių skaičius ir LEADER programos ateitis po 2020 metų. Daugiausiai diskusijų sukėlė pastarasis klausimas, kadangi jis apsprendžia, kaip veiks ir gyvuos LEADER programa 2021 - 2027 metų laikotarpyje. Europos Sąjungos...

Patvirtinti kvietimų Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6 ir Nr.7 vietos projektai

Turime džiugių žinių vietos projektų pareiškėjams. Pakeitus vietos projektų paraiškų vertinimo sistemą, šis procesas žymiai paspartėjo. Vasario 8 d. - kovo 14 d. Nacionalinėje mokėjimų agentūroje įvyko penki Projektų atrankos komiteto posėdžiai, kuriuose buvo priimti sprendimai skirti paramą net devyniolikai Kauno rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos (VPS) projektų. Parama skirta:

3 kvietimo VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Ne žemės ūkio verslo...

Prasideda pajamų deklaravimas

Primename, kad nuo kovo 20 d. prasideda 2018 metų pajamų deklaravimas. Deklaruodami pajamas, nepamirškite 2 procentus nuo gyventojų pajamų mokesčio skirti Lietuvos vienetams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą.

Tradicinis apskrities susitikimas

Vasario 25 dieną vyko tradicinis Kauno apskrities vietos veiklos grupių susitikimas. Šį kartą susitikimui vieta buvo pasirinkta Nemajūnų dienos centre, Birštono savivaldybėje. Susitikimą organizavo Alytaus vietos veiklos grupė, į kurios teritoriją patenka ir Birštono savivaldybė. Į susitikimo darbotvarkę buvo įtraukti aktualiausi vietos plėtros strategijų įgyvendinimo klausimai: projektų paraiškų vertinimo ir jų svarstymo Nacionalinėje mokėjimų agentūroje eiga, vietos projektų administravimo taisyklių pakeitimai ir jų taikymas, probleminių klausimų aptarimas ir jų pateikimas Žemės ūkio...

NMA patvirtino paramą vietos projektams

Vasario 8 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (toliau - NMA) vykusiame projektų atrankos komiteto posėdyje buvo svarstomi pareiškėjų, planuojančių įgyvendinti projektus pagal Kauno rajono 2016 - 2022 m. vietos plėtros strategiją, projektai ir priimti sprendimai dėl paramos skyrimo. NMA priėmė sprendimus skirti paramą VšĮ Rokų socialinės gerovės centro, Viešosios įstaigos Zapyškio bendruomeninių paslaugų centro bei Kauno rajono savivaldybės administracijos pateiktiems projektams pagal VPS veiklos sritį „Kaimo vietovei...

Įvyko visuotinis narių susirinkimas

2019 m. vasario 7 d. Raudondvario oranžerijoje įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Nariams buvo pristatyta Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga bei 2019 metais planuojami kvietimai. Vietos veiklos grupės nariai patvirtino pirmininkės ir valdybos veiklos ataskaitą už 2018 metus, finansinę ir revizoriaus ataskaitas, taip pat aptarė organizacijos veiklos gaires 2019 metais. Įvyko ir pirmininko rinkimai. Antrai kadencijai vietos veiklos grupės...

Startuoja Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms

Šalies bendruomenės kiekvienais metais nekantriai laukia, kada bus patvirtintos Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklės ir pradėtas paraiškų rinkimas. Norime informuoti, kad šiais metais paraiškos bus renkamos nuo vasario 11 iki kovo 15 dienos.

Remiamos veiklos sritys:

1. Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (galima parama iki 3000 eurų);

2. Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo...

Kviečiame į visuotinį narių susirinkimą vasario 7 d.

2019 m. vasario 7 d. 17.00 val. adresu Pilies takas 1 (Raudondvario oranžerija), Raudondvaris, Kauno rajonas vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos.

2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2018 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo.

...

Vyks projektų atrankos komiteto posėdis

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis vyks 2019 m. vasario 7 d. 16.00 val. adresu Pilies takas 1 (oranžerija), Raudondvaris, Kauno rajonas. Posėdžio metu bus svarstomas klausimais dėl pritarimo vietos projektui pagal kvietimą Nr. 6 ir jo perdavimą į kitą vertinimo etapą.

...

Apie naująjį Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą

APIE NAUJĄJĮ BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PLĖTROS ĮSTATYMĄ

Baigiantis 2018 metams buvo priimtas Lietuvos Respublikos Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas (toliau - įstatymas). Dauguma įstatymo nuostatų įsigalioja nuo 2019 m. kovo 1 dienos. Ką naujo ir gero žada įstatymas mūsų bendruomenėms?

Pirmiausiai, įstatymas apibrėžia, kas yra bendruomeninė organizacija. Tai asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir...

Kviečiame į informacinį renginį

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į informacinį renginį „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga. Kokius kvietimus planuojame 2019 metais“, kuris prasidės 2019 m. vasario 7 d. 12.00 val. Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno rajonas. Renginio programą rasite čia.


Įvyko projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdžiai

Kauno rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komitetas sausio 22 d. susirinko į posėdį, kuriame svarstė vietos projektų paraiškas, pateiktas kvietimo Nr. 6 „Jaunimo užimtumo skatinimas“ ir kvietimo Nr. 7 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ metu. Šis posėdis buvo pirmasis pagal vėl pakeistą vietos projektų administravimo tvarką, kuomet vietos veiklos grupės projektų atrankos komitetas tvirtina tik naudos ir kokybės balus, vertintojų suteiktus vietos projektams, bei rekomenduoja perduoti projektus į...

Sausio 22 d. vyks valdybos posėdis

Sausio 22 d. 16.00 val. kviečiame dalyvauti valdybos posėdyje, kuris vyks adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas. Posėdžio darbotvarkę rasite čia.

Gražių švenčių ir sėkmingų 2019-ųjų!​

Mieli VVG nariai, bendruomenių atstovai ir kiti bendraminčiai,


Ačiū Jums už aktyvų bendradarbiavimą 2018 -aisiais!

Gražių švenčių ir sėkmingų 2019-ųjų!

Gruodžio 13 dieną įvyko valdybos posėdis

Gruodžio 13 dieną įvyko Kauno rajono vietos veiklos grupės (VVG) valdybos posėdis. Paskutiniame šiais metais vykusiame posėdyje buvo aptartos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos. Svarstytas užsitęsęs kvietimų Nr. 3 ir Nr. 5 vietos projektų vertinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje ir galimybės išspręsti susidariusią situaciją. Nutarta pakeisti kvietimų Nr. 6 ir Nr. 7 finansavimų sąlygų aprašus, kadangi pasikeitė vietos projektų administravimo taisyklės. Dėl pakeitimų darbo užmokesčio apmokestinime ir valstybės tarnautojų darbo apmokėjime, patvirtinti nauji darbo...

Apie konferenciją - bendruomenių susitikimą

Kauno rajono vietos veiklos grupė (toliau – Kauno r. VVG) 2018 m. gruodžio 7 d. Neveronių seniūnijos laisvalaikio salėje surengė strategijos viešinimo konferenciją „Konferencija-bendruomenių susitikimas VPS įgyvendinimo eigoje“. Renginyje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės atstovai: mero pavaduotojas P. Visockas, administracijos direktoriaus pavaduotojas Š. Šukevičius, taip pat dalyvavo seniūnai, bendruomenių pirmininkai ir nariai, vietos verslininkai, jaunimo organizacijų...

Gruodžio 13 dieną vyks valdybos posėdis

Gruodžio 13 dieną 16 valandą šaukiamas Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl užsitęsusio Kvietimų Nr. 3 ir Nr. 5 vietos projektų vertinimo NMA;

  2. Dėl VPS įgyvendinimo eigos;

  3. Dėl kvietimo Nr. 6 ir Nr. 7 finansavimo sąlygų aprašų pakeitimo;

  4. Dėl administracijos darbuotojų darbo sutarčių...

Penktasis Kauno rajono bendruomenių susitikimas

Gerbiami bendruomeninkai ir visi VVG nariai,

Kviečiame Jus dalyvauti jau 5-ąjame Kauno rajono bendruomenių susitikime, kuris vyks gruodžio 7 d. 19 val. Neveronių laisvalaikio salėje (Kertupio g. 18, Neveronys, Kauno r.).

...