KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Kviečiame į konferenciją

Kauno rajono vietos veiklos grupė organizuoja konferenciją - bendruomenių susitikimą VPS įgyvendinimo eigoje. Konferencija vyks 2018 m. gruodžio 7 d. Kertupio g. 18, Neveronys, Kauno rajonas. Renginio pradžia 14.30 val. Konferencijoje vyks diskusija „Vietos plėtros strategijos įgyvendinamų vietos projektų įtaka bendruomeninei veiklai“, bus pristatoma Kauno rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimo rezultatai, informacija apie planuojamus kvietimus ir įgyvendintą bendradarbiavimo projektą, bendruomenių galimybės paramai...

Po susitikimo su Nacionaline mokėjimo agentūra

Lapkričio 22 dieną Kaune vyko Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) ir vietos veiklos grupių (VVG) atstovų susitikimas, kurio metu buvo aptarti vietos projektų vertinimo klausimai.


...

Apskrities VVG susitikimas Prienuose

Kauno apskrities vietos veiklos grupių administracijų darbuotojai rinkosi Prienuose aptarti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo (toliau - VPS) aktualijas bei kitus klausimus. Diskusiją moderavo Kauno apskrities atstovė Vietos veiklos grupių tinklo valdyboje, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė. Susitikimo metu kiekviena vietos veiklos grupė pristatė savo veiklos patirtis. Buvo aptartas vietos projektų...

Įvyko mokymai tema „Saugus informacinių technologijų naudojimas šiuolaikinėje darbovietėje bei VPS įgyvendinimo viešinimas facebook‘e“

Lapkričio 13 dieną įvyko mokymai, tiesiogiai susiję su administracijos darbuotojų funkcijomis tema „Saugus informacinių technologijų naudojimas šiuolaikinėje darbovietėje bei VPS įgyvendinimo viešinimas facebook‘e“. Mokymus vedė UAB „Juridicum“ lektoriai – Anton Tiunin ir Donatas Talutis.

Lektorius Anton Tiunin pirmąją mokymų dalį kalbėjo apie saugų informacinių technologijų naudojimą šiuolaikinėje darbovietėje: apie darbo vietos saugumą, standartines Windows apsaugos priemones, duomenų saugumą, duomenų praradimo rizikas, būdus apsaugoti jautrius duomenis, duomenų šifravimą....

Vyks mokymai apie duomenų saugumą ir informacijos viešinimą socialiniuose tinkluose

2018 m. lapkričio 13 d. įvyks mokymai tema "Saugus informacinių technologijų naudojimas šiuolaikinėje darbovietėje bei VPS įgyvendinimo viešinimas facebook‘e". Mokymų pradžia 9.00 val., pabaiga 18.00 (trukmė – 8 val.), lektoriai – Anton Tiunin ir Donatas Talutis (UAB „Juridicum“), mokymai vyks Mickevičiaus g. 28, Kaunas.

Dalyvių registracija vykdoma el. paštu: projektai.krvvg@gmail.com arba...

Įvyko mokymai tema „Elektroninių dokumentų valdymas: teorija ir praktika 2018 m. įgyvendinant VPS“

Lapkričio 6 dieną įvyko mokymai, tiesiogiai susiję su administracijos darbuotojų funkcijomis tema „Elektroninių dokumentų valdymas: teorija ir praktika 2018 m. įgyvendinant VPS“. Mokymus vedė UAB „Juridicum“ lektorė – Rasa Rockinienė. Lektorė kalbėjo apie elektroninių dokumentų valdymo proceso teisinį reglamentavimą Lietuvoje. Vadovo atsakomybę, dokumentų valdymo procesų organizavimą, reglamentavimą ir įteisinimą įstaigoje. Dokumentų valdymo įstaigoje procedūrą, tvarką. Elektroninio dokumento sąvoką, rūšis, elektroninių parašų...

Vyks mokymai apie elektroninių dokumentų valdymą

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į mokymus, skirtus administracijos darbuotojams ir valdybos nariams:

2018 m. lapkričio 6 d. Elektroninių dokumentų valdymas: teorija ir praktika 2018 m. įgyvendinant VPS. Mokymų pradžia 9.00 val., pabaiga 18.00 (trukmė...

LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis

Spalio 29 dieną Žemės ūkio ministerijoje vyko LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis. Jame dalyvavo Žemės ūkio ministerijos (toliau - ŽŪM), Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA), vietos veiklos grupių (toliau -VVG) ir kiti atstovai. Viceministras Darius Liutikas pristatė darbotvarkę, kurioje buvo vienas esminis klausimas dėl vietos projektų vertinimo modelio keitimo. Šis klausimas svarstomas problemai dėl vietos projektų vertinimo „užstrigimo“, kuriuos pagal patvirtintas vietos projektų administravimo taisykles turi vertinti...

Įvyko mokymai tema „Administracinė kalba ir jos vartosena dokumentuose: teorija ir praktika įgyvendinant VPS“

Atėjus rudeniui, ne tik mokiniai grįžo į mokyklas, bet ir VVG gilina žinias ir įgūdžius mokymuose. Spalio 30 d. įvyko mokymai, tiesiogiai susiję su administracijos darbuotojų funkcijomis tema „Administracinė kalba ir jos vartosena dokumentuose: teorija ir praktika įgyvendinant VPS“ Mokymus vedė UAB „Juridicum“ lektorė – dr. Aušra Žemienė. Lektorė kalbėjo apie administracinės kalbos taisyklingo vartojimo svarbą, bendrinės ir administracinės kalbos santykį, kalbos kodifikavimą, kanceliarinės...

Naujas mokymų ciklas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į mokymus, skirtus administracijos darbuotojams ir valdybos nariams, šiomis temomis:

1. 2018 m. spalio 30 d. Administracinė kalba ir jos vartosena dokumentuose: teorija ir praktika įgyvendinant VPS. Mokymų pradžia 9.00 val., pabaiga 18.00 (trukmė – 8 val.), lektorė – A. Žemienė (UAB „Juridicum“), mokymai vyks Mickevičiaus g. 28, Kaunas.

2. 2018 m. lapkričio 6 d. Elektroninių dokumentų valdymas: teorija ir praktika...

Pasibaigė kvietimai teikti paraiškas

2018 m. spalio 23 d. Kauno rajono vietos veiklos grupėje pažymėta neeiliniu sujudimu. Šią dieną pasibaigė kvietimai teikti paraiškas Nr. 6 „Jaunimo užimtumo skatinimas“ ir Nr. 7 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“.

Galime pasidžiaugti, kad kvietimui Nr. 6 „Jaunimo užimtumo skatinimas“ pateiktos 7 vietos projektų paraiškos. Kvietimas 7 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“...

Baigiasi kvietimas teikti paraiškas

2018 m. spalio 23 d. 17:00 val. baigiasi Kauno rajono vietos veiklos grupės skelbiami kvietimai teikti paraiškas Nr. 6 ir Nr. 7. Paraiškas galima teikti pagal pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ ir priemonę „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje...

Įvyko informacinis renginys

Kauno rajono vietos veiklos grupė (toliau - Kauno rajono VVG) 2018 m. spalio 6 d. Panevėžiuko kaime, Kauno rajone ir Biržų rajone organizavo informacinį renginį „LEADER veiklos projektų įgyvendinimo galimybės“. Renginio metu buvo pristatytos Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos priemonė „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ ir veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“, įgyvendinamų ir įgyvendintų Kauno rajono vietos veiklos grupės...

Kviečiame į informacinį renginį

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į informacinį renginį „LEADER veiklos projektų įgyvendinimo galimybės“, kuris prasidės 2018 m. spalio 6 d. 8.00 val. Kranto g. 2, Panevėžiuko kaime, Kauno rajone.

Renginio metu bus pristatytos Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos priemonė „Partnerystės tinklo...

Problemos įgyvendinat vietos plėtros strategijas

Spalio 3 d. Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau - Kauno rajono VVG) atstovai kartu su kitų Lietuvos VVG atstovais dalyvavo susitikime su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja V. Liukpetryte ir kitais šio skyriaus darbuotojais. Susitikimo metu buvo trumpai pristatyta vietos projektų pirkimų vykdymo tvarka pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir pirkimų vykdymo tvarka, kuomet vietos...

​Susitikimas su jaunimo atstovais

Spalio 1 d. įvyko informacinis renginys „Kvietimų teikti paraiškas Nr. 6 ir Nr. 7 pristatymas Kauno rajono Jaunimo reikalų tarybai ir jaunimui“. Renginio metu Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) pirmininkė ir administracijos vadovė – Kristina Švedaitė-Damašė pristatė šiuo metu skelbiamus kvietimus teikti paraiškas. VVG kviečia teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „...

Kviečiame į informacinį renginį

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia į informacinį renginį „Kvietimų teikti paraiškas Nr. 6 ir Nr. 7 pristatymas Kauno rajono Jaunimo reikalų tarybai ir jaunimui“.

Renginio pradžia 2018 m. spalio 1 d. 15.30 val. Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas. Renginio programą rasite čia.

Apskrities VVG susitikimas Kaišiadorių rajone

Kauno apskrities vietos veiklos grupių administracijų darbuotojai rinkosi Kalviuose, Kaišiadorių rajone aptarti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo (toliau - VPS) aktualijas bei kitus klausimus. Diskusiją moderavo Kauno apskrities atstovė Vietos veiklos grupių tinklo valdyboje, Kauno rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Švedaitė-Damašė. Susitikimo metu kiekviena vietos veiklos grupė pristatė savo veiklos patirtis. Buvo aptartas vietos projektų vertinimo procesas Nacionalinėje mokėjimo...

Kviečiame konsultuotis dėl kvietimų Nr. 6 ir Nr. 7 projektų teikimo

Planuojate teikti projekto paraišką pagal veiklos sritį "Jaunimo užimtumo skatinimas" arba priemonę "Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje"? Tuomet kviečiame Jums patogiu metu atvykti konsultuotis dėl kvietimų Nr. 6 ir Nr. 7 projektų teikimo. Konsultacijos vyks rugsėjo 19 d. 9.00 - 12.00 val., rugsėjo 20 d. 13.00 - 17.00 val. ir rugsėjo 28 d. 9.00 - 16.00 val. adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas. Laukiame Jūsų!


​Iki kvietimų pabaigos liko mažiau nei mėnuo!

Rugsėjo 25 dieną į Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau - Kauno rajono VVG) būstinę susirinko gausus būrys nevyriausybinių organizacijų atstovų, ketinančių teikti paraiškas pagal kvietimus Nr. 6 ir Nr. 7. Čia buvo organizuojamas informacinis seminaras „Kvietimų Nr. 6 „Jaunimo užimtumo skatinimas“ ir Nr. 7 „Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje“ projektų tinkamumo sąlygos ir paraiškos pildymas“.

...