KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Naujienos

Šachmatai ežerėliečiams

Vienas svarbiausių Ežerėlio bendruomenės centro veiklos tikslų yra telkti bendruomenę ir rūpintis bendruomenės narių gyvenimo kokybės gerinimu. Per eilę metų ir įgyvendintų projektų Ežerėlyje buvo įrengta daugiafunkcinė sporto aikštelė, renovuotas mokyklos stadionas, atnaujinti šaligatviai, išasfaltuotos gatvės, pastatyta vaikų žaidimo aikštelė, atnaujinamas daugiabučių namų kvartalas. Visuotiniame bendruomenės centro susirinkime apklausus bendruomenės...

Išrinkta nauja Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkė ir nauja valdyba

Kauno rajone Rokuose įvyko vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVGT) visuotinis narių susirinkimas. Buvo susirinkę VVG atstovai iš visos Lietuvos. Susirinkimo metu aptarta LEADER ateities perspektyvos, sudaryta darbo grupė konkretiems pasiūlymams suformuluoti. Pristatyta VVGT įgyvendinami projektai ir ateities planai. Aptartas pasiruošimas dalyvauti parodoje Inno Panorama 2019.

...

Nepaprastosios lenktynės Garliavos apylinkėse

Samylų bendruomenės centras, įgyvendindamas projektą „Nepaprastosios lenktynės“ Samyluose, Rokuose, Ilgakiemyje, Linksmakalnyje ir Taurakiemyje" projekto Nr. KAUN-LEADER-6B-J-1-5, kviečia į pirmąjį "Nepaprastųjų lenktynių" etapą Garliavos apylinkių seniūnijoje. Pažinkime Kauno rajoną geriau ir smagiau!

Jaunimo muzikos ir sporto alėja

Pagynės bendruomenės centras kviečia į renginį "Jaunimo muzikos ir sporto alėja", kuris vyks rugpjūčio 24 d. nuo 13.00 val. Pagynėje, Babtų seniūnijoje.

Renginys organizuojamas įgyvendinant vietos projektą „Babtų, Domeikavos ir Užliedžių seniūnijų jaunimo bendruomeniškumo ir partnerystės skatinimas organizuojant kultūrinius renginius“, Nr. KAUN-LEADER-1A-VJ-7-4-2018.

Padubysio bendruomenės projektas

Kauno rajono Padubysio kaimo bendruomenė, įgyvendindama projektą „Kauno rajono jaunime – esi vertas daugiau 2019!“ Nr. KAUN-LEADER-6B-JV-6-4-2018, kartu su partneriais Labdaros ir paramos fondu „Nemuno krašto vaikai“, Čekiškės bendruomenės centru ir Ežerėlio jaunimo ir suaugusių ugdymo centras suorganizavo vasaros stovyklą -„Kauno rajono jaunime - esi vertas daugiau 2019!“. Į stovyklą buvo pakviesta 70 dalyvių. Padubysio kaime septynias dienas paaugliai...

Rugpjūčio 20 dieną vyks valdybos posėdis

Rugpjūčio 20 dieną 16 valandą vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė čia.

Įvyko projektų atrankos komiteto ir valdybos posėdžiai

Kauno rajono vietos veiklos grupės projektų atrankos komitetas liepos 18 d. susirinko į posėdį, kuriame svarstė vietos projektų paraiškas, pateiktas kvietimo Nr. 8 „Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas“ ir kvietimo Nr. 9 „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas“ metu.

Posėdyje buvo svarstyti 4 vietos projektai pagal veiklos sritį „Infrastruktūros,...

Apskrities VVG susitikimas Raseiniuose

Liepos 17 d. Raseiniuose įvyko tradicinis Kauno apskrities vietos veiklos grupių (toliau – VVG) susitikimas. Susitikimo metu VVG administracijų darbuotojai dalinosi savo patirtimi įgyvendinant vietos plėtros strategijas (toliau -VPS) bei administruojant vietos projektus, aiškinosi šiuose procesuose diskusijų keliančius klausimus.

Šiame susitikime daug dėmesio buvo skirta galimiems ateinančio laikotarpio (2021 – 2027 m.) principams bei veiklos modeliams. Kauno apskrities VVG ateinančiame finansiniame laikotarpyje VVG veiklos...

Vyks valdybos posėdis

2019 m. liepos 18 d. 16.00 val. Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. vyks valdybos ir projektų atrankos komiteto posėdis, skirtas kvietimų Nr. 8 ir Nr. 9 projektų tvirtinimui. Posėdžio darbotvarkė.

Sulaukėme dar šešių naujų paraiškų

Liepos 2 dieną baigėsi terminas teikti vietos projektų paraiškas kvietimuose Nr. 8, 9, 10. Viso sulaukėme šešių paraiškų. Aktyviausi pareiškėjai buvo kvietime Nr. 8, kur finansuojami projektai pagal vietos plėtros strategijos (toliau - VPS) priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas“. Čia buvo pateiktos keturios paraiškos, kuriose Kauno rajono savivaldybės administracija ir rajono mokyklos planuoja atnaujinti keturių gimnazijų stadionus ir sukurti infrastruktūrą jaunimo...

Bendrieji reikalavimai projektams

Konsultacijų metu dažnai išgirstame klausimą, kur būtų galima rasti pagrindinius, bendruosius reikalavimus vietos projektams. Atsakome – pagrindiniai reikalavimai, vietos projektams, kuriems paramą teikia vietos veiklos grupės (toliau – VVG), yra nustatyti nacionaliniu lygmeniu Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėse, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų...

Nepaprastosios lenktynės

Samylų bendruomenės centras, įgyvendindamas projektą „Nepaprastosios lenktynės“ Samyluose, Rokuose, Ilgakiemyje, Linksmakalnyje ir Taurakiemyje" projekto Nr. KAUN-LEADER-6B-J-1-5, kviečia į pirmąjį "Nepaprastųjų lenktynių" etapą Rokų seniūnijoje. Pažinkime Kauno rajoną geriau ir smagiau!

Įvyko informacinis renginys Domeikavoje

Birželio 15 dieną - šeštadienio rytą Kauno rajono bendruomenės rinkosi į informacinį renginį „Vietos plėtros strategijos kvietimai skirti bendruomeninėms organizacijoms“. Kartu buvo simboliškai paminėtas Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau - VVG) veiklos 15 metų jubiliejus. Renginio metu buvo pristatytos VVG strategijos priemonės ir veiklos sritys, kuriose pareiškėjais gali būti bendruomeninės organizacijos.

Bendruomeniečiai turėjo puikią progą aptarti...

Informacinis renginys Domeikavoje

2019 m. birželio 15 d. 9.00 val. Įgulos g. 3, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno rajone vyks informacinis renginys „Vietos plėtros strategijos kvietimai skirti bendruomeninėms organizacijoms“. Renginio programa.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Informacinis renginys Rokuose

2019 m. birželio 10 d. 15 val. Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. vyks informacinis renginys „ES paramos galimybės įgyvendinant Kauno rajono vietos veiklos grupės strategiją“. Renginio programa.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Kviečiame į informacinį renginį Karklėje

2019 m. birželio 8 d. 12 val. Karklės kaime, Klaipėdos rajone vyks informacinis renginys „ES paramos galimybės įgyvendinant Kauno rajono vietos veiklos grupės strategiją“. Renginio programa.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis

Gerbiami Kauno rajono bendruomenių lyderiai ir nariai,

Kaip ir kiekvienais metais Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga organizuoja bendruomenių sąskrydį (birželio 7-9 d, Karklėje, Klaipėdos r.).

Šiais metais Kauno rajono vietos veiklos grupė kartu su neseniai įsikūrusia Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjunga organizuoja bendrą bendruomenių atstovavimą Kauno rajonui.

...

Kauno rajono jaunųjų lyderių asociacijos renginys Akademijoje

Kauno rajono jaunųjų lyderių asociacija, įgyvendindama projektą „Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno rajono jaunimo tarpe“ Nr. KAUN-LEADER-6B-J-2-4 kviečia leistis į nepamirštamą nuotykį! Stadiono dydžio unikali aktyvių linksmybių zona nepaliks abejingų. Pramogos skirtos suaugusiems ir vaikams, taigi veiklos netruks ne tik dalyviams, bet ir žiūrovams.

Susitinkame Birželio 7 dieną, Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos stadione!

Informacinis Renginys Garliavos apylinkių seniūnijoje

2019 m. birželio 4 d. 16 val. Vytauto g. 62, Garliava, Kauno r. vyks informacinis renginys „ES paramos galimybės įgyvendinant Kauno rajono vietos veiklos grupės strategiją“. Renginio programa.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Apskrities susitikimas Jonavoje

Gegužės 28 dieną Kauno apskrities vietos veiklos grupių atstovai (toliau - VVG) rinkosi Jonavoje į eilinį darbinį susitikimą. Susitikimo metu kolegiškai dalinomės vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijomis, visos VVG pristatė, kokius rodiklius planuoja pasiekti 2019 metų pabaigai, kai vyks strategijų įgyvendinimo tarpinis vertinimas. Atskiro dėmesio ir diskusijų susilaukė būsimasis 2021-2027 metų periodas ir Leader programos ateitis tuo laikotarpiu. Kauno rajono VVG spalio mėnesį planuoja šiuo klausimu organizuoti tarptautinę konferenciją. Po pietų lankėmės Šveicarijoje...