KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Teikiantiems paraiškas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS).

Priemonę "Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje" Nr. LEADER-19.9-SAVA-7.

Informacinio seminaro apie paraiškų teikimą medžiaga - skaidrės ir video įrašas.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. vasario 25 d. 8:00 val. iki 2022 m. balandžio 21 d. 17:00 val.

Kvietimo Nr. 24 tekstas;

Finansavimo sąlygų "Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje" 24 kvietimas aprašas;