KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Teikiantiems paraiškas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS).

Priemonę „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2.

Informacinio seminaro apie paraiškų teikimą medžiaga - skaidrės.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. balandžio 11 d. 0:00 val. iki 2023 m. gegužės 19 d. 24:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos tik pasirašytos elektroniniu parašu el. pašto adresu projektai.krvvg@gmail.com.

Kvietimo Nr. 25 tekstas;

Finansavimo sąlygų „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ 25 kvietimas aprašas;