KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Teikiantiems paraiškas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ priemonę Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos srities „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1: