KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimas Nr. 14

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS)
Priemonė "Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje" Nr. LEADER-19.9-SAVA-7.
Kvietimas teikti paraiškas galiojo nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 17 val. 00 min.