KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Teikiantiems paraiškas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui" veiklos sritį „Kaimo vietovei svarbių pastatų statyba ir atnaujinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1. Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2020 m. balandžio 27 d. 8 val. 00 min. iki 2020 m. gegužės 29 d. 16 val. 45 min.

Kvietimo dokumentacija: