KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

LEADER populiarinimo akademija „TU“

Kauno rajono vietos veiklos grupė kartu su Lenkijos partneriais stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska", stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim" įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą "LEADER populiarinimo akademija „TU“".

Projektu siekiama jaunus žmones įtraukti į kaimo plėtros procesą ir VVG veiklą, populiarinti LEADER veiklą, parodyti, kad LEADER veikia visoje Europos Sąjungoje bei šalių partnerių – Lenkijos ir Lietuvos teritorijoje. Suaktyvinti kaimo plėtros proceso dalyvius (NVO, vietos valdžia, verslas) bendrai sinergijai su jaunimu.

Projekto idėja ir tikslas – parengti jaunus lyderius, kurie kurs ir plėtos pažangaus kaimo viziją ateičiai, kad žmonės gyventų geresnėje ir patrauklesnėje kaimo vietovėje.

Projekto „LEADER populiarinimo akademija TU“ tikslinė grupė – jaunimas. Jaunimas įtraukiamas į projekto veiklas. Skatinamas jų aktyvumas, pilietiškumas ir bendradarbiavimas tarpusavyje.

Jaunimas turės galimybę nemokamai dalyvauti:

  • Jaunimo organizacijų strateginių planų kūrimo renginiuose!
  • Jaunimo verslumo mokymuose!Išvykoje į Lenkiją!
  • Lankyti įgyvendintus projektus!Įsitraukti į nevyriausybinių organizacijų veikląAtlikti praktiką Kauno rajono vietos veiklos grupėje!
  • Kurti video apie projektus.LEADER akademijos dalyviai

LEADER akademijos dalyviai:

  • Įgis praktikos rengti projektų paraiškas!
  • Sužinos kas yra LEADER!
  • Turės galimybę dalyvauti VVG veikloje!

Bendra projekto vertė - 140 000Eur

Pareiškėjo prašoma paramos suma - 100 000 Eur

Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. - 20 mėn.


LEADER projektų simuliatoriaus dirbtuvių PARAIŠKA

Projekto “LEADER populiarinimo akademija „TU“” įgyvendinimo rezultatai:

1. Sukurta LEADER akademijos populiarinimo įrankis - https://www.academyou.eu/

2. Sukurta jaunimo idėjų ir veiklų interaktyvus žemėlapis - https://jaunimozemelapis.lt/

3. Sukurti video (taip pat yra youtube paviešintos versijos su angliškais ir lenkiškais subtitrais) -


4. Sukurtos programos ir pritaikytos interaktyviems metodams;

5. Suorganizuota:

5.1. Nuotolinių edukacinių užsiėmimų 5 vnt. po 4 val., po 10 (50)

5.2. Jaunimo edukaciniai užsiėmimai, 10 vnt. po 4 val., po 16 (160)

5.3. Tarptautinės LEADER projektų jaunimo dirbtuvės 3 vnt. po 4 val., po 40 (120)

5.4. Jaunimo verslumo/ ES raštingumo mokymai 2 vnt., 8 val., po 16 (32)

5.5. LEADER projektų simuliatorius -dirbtuvės 5 vnt. po 2,5 val. po 16 (80)

5.6. Jaunimo organizacijų projektų dirbtuvės- 10 vnt., po 12 (120);

5.7. Tarptautinė konferencija-Idėjų laboratorija „Tu - LEADER jaunimas“, 1 vnt. 2 d. 80 (80);

5.8. Jaunimo kūrybinės dirbtuvės vietos projektuose LT 2 vnt. po 18 (36);

5.9. Jaunimo kūrybinės dirbtuvės Lenkijoje 1 vnt. 4 d. 18 (18).