KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Sumanios VVG


Projektas „Sumanios VVG“ siekia didinti kaimo plėtros proceso dalyvių įsitraukimą į kaimo plėtros programą per LEADER priemonės žinomumo didinimą. Projekto veiklos vykdomos 7 Lietuvos kaimiškose vietovėse veikiančiose VVG.

Projekto veiklos:

 • 8 seminarai „Sumanios VVG“, skirti kaimo plėtros proceso dalyviams skatinti kurti inovatyvius sprendimus kaimo plėtrai.
 • 2 konferencijos, skirtos LEADER priemonės žinomumo didinimui ir kaimo plėtros proceso dalyvių įtraukimo į ją skatinimui.
 • Audiovizualinis turinys apie vietos projektus, kurie įgyvendinami per KPP priemonę „LEADER“, skirtas kaimo plėtros informacijos sklaidai ir visuomenės susidomėjimo kaimo plėtra didinimui.

Rezultatai:

 • Padidės kaimo plėtros proceso dalyvių įsitraukimas į kaimo plėtros programą.
 • Padidės visuomenės susidomėjimas kaimo plėtra.
 • Sukurs inovatyvių lyderystės modelių, kurie padės kaimo plėtros proceso dalyviams efektyviau įsitraukti į kaimo plėtros programą per LEADER priemonę.

Projekto vertė:

Projektas yra svarbus, nes padės skatinti kaimo plėtrą ir kaimo plėtros proceso dalyvių įsitraukimą į ją. Projekto veiklos yra inovatyvios ir šiuolaikiškos, todėl padės pasiekti projekto tikslus.

Projekto partneriai:

 • Alytaus rajono vietos veiklos grupė
 • Asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė
 • Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė
 • Kėdainių rajono vietos veiklos grupės
 • Kazlų Rūdos Vietos veiklos grupė "Sūduvos VVG"
 • Raseinių rajono vietos veiklos grupė „Raseinių krašto bendrija“

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-06-30

Bendra projekto vertė, Eur

Nurodoma bendra projekto vertė, eurais

58055,29

Prašoma paramos suma, Eur

Nurodoma bendra prašoma paramos suma, eurais (nuo tinkamų finansuoti išlaidų).

52249,76

Projektą remia Lietuvos Respublika.