KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimas Nr. 9

Kvietimas Nr. 9

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui" veiklos sritį „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas", kodas LEADER-19.2-SAVA-5.3.