KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pateikusiems paraiškas

Informacija apie 17 kvietimo užregistruotas paraiškas

Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis.

Informacija apie vietos projektus, kuriems skirta parama.