KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

2 Kvietimas

2 kvietimo aprašymas. Į vietos plėtros strategijos Kvietimą Nr. 2 įtrauktos I prioriteto priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritis „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ ir priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“.