KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Kvietimas Nr. 6

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį "Jaunimo užimtumo skatinimas" Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1