KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Įgyvendinantiems projektus

Svarbi informacija įgyvendinantiems projektus:

Perkančiosios organizacijos viešuosius pirkimus vykdo, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97. Pareiškėjai, nesantys perkančiosiomis organizacijomis, pirkimus vykdo, vadovaudamiesi LR Žemės ūkio ministro 2014-12-03 įsakymo Nr. 3D-924 aktualia redakcija.

Projekto viešinimas atliekamas, vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis.

Projektų ir paramos sutarties pakeitimai galimi, remiantis Nacionalinės mokėjimo agentūros praktika.

Mokėjimo prašymo paramai gauti forma.

Mokėjimo prašymo formos pildymo ir dokumentų teikimo atmintinė.

Pavyzdinė galutinės ir metinės ataskaitos forma https://bit.ly/3b73fUK.