KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

4 kvietimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Kvietimo dokumentaciją galite rasti puslapyje Teikiantiems paraiškas: