KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Teikiantiems paraiškas

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 1 DOKUMENTACIJA:

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis.