LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

8 kvietimas

Kvietimas Nr. 8 skirtas VPS priemonės „Jaunimo įsitraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sričiai „Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas“ LEADER-19.2-SAVA-6.2.

Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2019 m. gegužės 7 d. 8 val. 30 min. iki 2019 m. liepos 2 d. 17 val. 30 min.

Kvietimo dokumentacija