LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Pateikusiems paraiškas

Informacija apie 26 kvietimo užregistruotas paraiškas.

Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis.