LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Viešieji pirkimai

Kauno rajono vietos veiklos grupės informacija ir dokumentai susiję su viešaisiais pirkimais

Nuo 2018 m. pagal viešųjų pirkimų įstatymą informacija apie atliktus pirkimus nebeskelbiama.