LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Žydinti Lietuva

Kauno r. VVG yra teritorinio projekto "Žydinti Lietuva" partneriai.

Kaišiadorių rajono VVG, kartu su 8 partneriais: Alytaus rajono VVG, Kauno rajono VVG, Prienų rajono VVG, Raseinių rajono VVG, Kėdainių rajono VVG, Jonavos rajono VVG, Širvintų rajono VVG ir Elektrėnų savivaldybės VVG įgyvendins puošnų teritorinį projektą "Žydinti Lietuva".

Projekto tikslas - kurti patrauklų kaimo vietovių įvaizdį žiedų, istorijos ir technologijų pagalba. Pagrindinė veikla - tai kiekvienoje VVG teritorijoje vyksiančios "Patrauklaus kaimo įvaizdžio formavimo dirbtuvės", po kurių bus atrinktos ne mažiau kaip 6 vietovės kiekvieno partnerio teritorijoje įvaizdžiui formuoti, pasitelkiant technologijas, istoriją ir žydinčias gėles. Dirbtuvių rezultatais grožėsimės iki rudens, o prisiminsime ne vienerius metus.

Projektui 98 381,00 Eur parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Daugiau informacijos: https://bit.ly/3q02y3i