LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Teikiantiems paraiškas

  • Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritį „Jaunimo užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1

  • Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2021 m. kovo 1 d. 8 val. 00 min. iki 2021 m. balandžio 15 d. 17 val. 00 min.

  • Kvietimo tekstas

  • Veiklos srities „Jaunimo užimtumo skatinimas“ finansavimo sąlygų aprašas

o 1 priedas Vietos projekto paraiška

o 2 priedas Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma

· Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės