LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

10 kvietimas

Šiame kvietime paraiškų gauta nebuvo.

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę "Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, kodas LEADER-19.2-SAVA-9."

o 1 priedas Vietos projekto paraiška

o 2 priedas Verslo plano forma

· Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės