LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Kvietimas Nr. 17

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui" veiklos sritį „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.2.
Kvietimas teikti paraiškas galioja nuo 2021 m. vasario 9 d. 8:00 val. 8 val. 00 min. iki 2021 m. balandžio 8 d. 17 val. 00 min.