LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Pateikusiems paraiškas

Informacija apie 21 kvietimo užregistruotas paraiškas.

Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis.

Informacija apie vietos projektus, kuriems skirta parama.