LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Pateikusiems paraiškas

Informacija apie 15 kvietimo užregistruotas paraiškas

Projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis.