LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

1 kvietimas

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Kauno rajono vietos veiklos grupės 2024-2029 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS).

Priemonės pavadinimas

Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra užtikrinant klimato pokyčiams neutralius veiksmus

Priemonės kodas

KAUN-LEADER-20VVG-03-01

Informacinio seminaro apie paraiškų teikimą medžiaga - skaidrės.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja NUO 2024-05-06, 00:00 val. IKI 2024-06-17, 24:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos tik pasirašytos elektroniniu parašu el. pašto adresu projektai.krvvg@gmail.com.