LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Teikiantiems paraiškas

o 1 priedas Vietos projekto paraiška

o 2 priedas Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma

o 3 priedas Pavyzdinė bendradarbiavimo sutarties forma

· Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės