LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Kvietimas Nr. 21

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022m. vietos plėtros strategija“.

Priemonė „Verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. vasario 25 d. 8:00 val. iki 2022 m. balandžio 21 d. 17:00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Kauno rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. arba pasirašytos elektroniniu parašu el. pašto adresu projektai.krvvg@gmail.com

NUO 2022-04-01 Vietos projektų paraiškos pateikiamos TIK pasirašytos elektroniniu parašu el. pašto adresu projektai.krvvg@gmail.com.