LOCAL ACTION GROUP OF KAUNAS DISTRICT

Teikiantiems paraiškas

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 4 DOKUMENTACIJA:

Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Kauno rajono 2016-2022m. vietos plėtros strategija“ priemonę „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8.1: