KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Visuotinis narių susirinkimas

2021 m. rugsėjo 9 d. 17.00 val. adresu Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r. (Oranžerija) vyks Kauno rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos;
  2. Dėl vietos plėtros strategijos keitimo;
  3. Dėl valdybos narių rinkimo;
  4. Dėl revizoriaus rinkimo;
  5. Dėl stebėsenos darbo grupės narių rinkimo;
  6. Einamieji klausimai.