KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

Kauno rajono vietos veiklos grupės Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas vyks 2024 m. balandžio 16 d. 18.00 val.

Pilies g. 1, 54127 Raudondvaris, Kauno rajonas (Oranžerijos restoranas)

Darbotvarkė:
1. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos pristatymo;
2. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės 2023 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo;
3. Dėl Kauno r. vietos veiklos grupės finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 m. tvirtinimo;
4. Dėl 2023 m. revizoriaus ataskaitos tvirtinimo;
5. Dėl sumanaus kaimo projekto rengimo darbo grupės sudarymo;

6. Einamieji klausimai