KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Vietos plėtros strategija

Kauno rajono vietos veiklos grupės atstovaujamos teritorijos vietos plėtros strategija yra parengta siekiant panaudoti ES ir nacionalines paramos lėšas kaimiškų vietovių plėtrai, kartu telkiant kaimo gyventojus ir ugdant jų gebėjimus veikti kartu.


2016-2022 Vietos plėtros strategija