KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Valdybos posėdis (rašytine procedūra)

Posėdis (rašytinės procedūros būdu el. paštu informacija.krvvg@gmail.com) įvyks 2024 m. balandžio 30 d. 15.00 val.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl naujų narių priėmimo.

2. Dėl administracijos darbuotojo darbo užmokesčio.