KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Valdybos posėdis

Vyks Kauno r. VVG valdybos posėdis kovo 16 d. 17 val. per Teams programą.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Vietos plėtros strategijos pakeitimo susijusio su viškontraktavimo galimybėmis;
2. Dėl kvietimo Nr. 25 finansavimo sąlygų aprašo, jo priedų ir skelbimo patvirtinimo;
3. Dėl kvietimo Nr. 26 finansavimo sąlygų aprašo, jo priedų ir skelbimo patvirtinimo;

4. Einamieji klausimai.